ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 68 กรอบ 3.75 ล้านล้านบาท

288
ข่าว ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 68

ครม.เห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 68 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท โดยสำนักงบประมาณเสนอเข้าพิจารณา หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณโถงกลาง ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2568 วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้สำนักงบประมาณได้เสนอร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 หลังจากผ่านการรับฟังความคิดเห็นแล้ว ก่อนที่จะเสนอให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณา

นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการออกเสียงประชามติ เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม พรบ.ว่าด้วยการออกเสียงประชามติ พ.ศ. 2564 ตามที่คณะกรรมการเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางในการทำประชามติฯ ได้เสนอมา และให้ส่งต่อคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร หรือวิปรัฐบาล เพื่อเสนอต่อสภาต่อไป

นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรี ยังเห็นชอบการขับเคลื่อนประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนนอกระบบการศึกษาให้กลายเป็นศูนย์ เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

 

📌 อ่านข่าว เศรษฐกิจทั่วไทย ทั้งหมด ได้ที่นี่ 📌