คลังเล็งแก้กฎหมาย ลดเวลาการติดประวัติ เครดิตบูโร ให้น้อยกว่า 8 ปี

763

รมว. คลัง มองการติดประวัติ เครดิตบูโร นานเกินไป เล็งแก้กฎหมายลดเวลาให้สั้นลงน้อยกว่า 8 ปี ช่วยประชาชนเข้าถึงสินเชื่อ

29 พ.ค. 2567 นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า มองว่าระยะเวลาการติดประวัติทางเครดิตบูโรในปัจจุบันยาวนานเกินไป เนื่องจากปัจจุบันกรณีที่มีการผิดนัดชำระหนี้เกิน 90 วัน สถาบันการเงินจะส่งข้อมูลสินเชื่อคงค้างให้เครดิตบูโรต่อเนื่องไปอีกเป็นเวลาไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันที่ค้างชำระเกิน 90 วันและเครดิตบูโรจะแสดงประวัติต่ออีก 3 ปี รวมกันคือต้องมีประวัติในเครดิตบูโรนานถึง 8 ปี

โดยหากสามารถลดเวลาการติดประวัติเครดิตบูโรได้จะทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้มากขึ้น อย่างไรก็ตามขอดูรายละเอียดของกฎหมายก่อนว่าจะสามารถดำเนินการเพื่อลดระยะเวลาการติดประวัติเครดิตบูโรได้อย่างไร

“เป็นข้อที่น่าสังเกตว่าหนึ่งคนติดเครดิตบูโร 5 ปี มีประวัติอีก 3 ปี คิดว่าก็นานเกินไป ต้องพิจารณาดูว่าจะแก้กฎหมายเพื่อลดระยะเวลาได้อย่างไร อย่างเช่น เป็นติด 3 ปี และบันทึกประวัติ 3 ปีได้ไหม เพื่อทำให้คนเข้าถึงสินเชื่อได้ ตอนนี้คิดว่าถ้าเร่งกระบวนการให้เร็วขึ้นได้ก็น่าจะสั้นลง”

อ่านข่าวอื่น ๆ