คลัง เตรียมชงเก็บ ภาษี VAT สินค้านำเข้า ราคาต่ำกว่า 1,500 บาท เข้าครม. สัปดาห์หน้า

373
ภาษี VAT สินค้านำเข้า

รมช. คลัง เผย เตรียมชงเก็บ ภาษี VAT สินค้านำเข้า ที่มีราคาต่ำกว่า 1,500 บาท เข้าที่ประชุมครม. สัปดาห์หน้า ชี้จะช่วยสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผย ภายหลังการตรวจเยี่ยมกรมศุลกากรว่า

ในสัปดาห์หน้า กระทรวงการคลัง จะเสนอร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการแก้ไขกฎหมายการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) สำหรับสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศที่มีมูลค่าต่ำกว่า 1,500 บาท ให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณา

“เรื่องสินค้านำเข้าที่ราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ตอนนี้ได้ดําเนินการแล้ว โดยนายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ลงนามส่งเข้าไปที่ประชุม ครม. เรียบร้อย ไม่น่าเกินสัปดาห์หน้าคงจะได้พิจารณากัน”

ทั้งนี้ การเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มราคาต่ำกว่า 1,500 บาท ช่วยจะสร้างความเป็นธรรมให้กับภาคประชาชนไม่ว่าจะประโยชน์ให้เอกชนที่นําเข้า ผู้นําเข้า ผู้ผลิตสินค้าจากต่างประเทศ รวมถึงเอสเอ็มอีที่อยู่ในประเทศไทย

นอกจากนี้ รมช. คลัง ยังได้มอบนโยบายให้กรมศุลกากรและร่วมแถลงข่าวการจับกุมบุรีไฟฟ้าลักลอบนำเข้า โดยนายจุลพันธ์ เปิดเผยว่า ตามที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และ นายพิชัย ชุณหวชิร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีนโยบายให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเข้มงวด

ดังนั้นจึงสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มความเข้มงวดในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิด นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร จึงกำชับให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจเข้มกับสินค้าทุกประเภทที่อาจมีการซุกซ่อนบุหรี่ หรือบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาในราชอาณาจักรทั้งทางตู้สินค้าและพัสดุไปรษณีย์ รวมถึงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสืบสวนหาข่าวการลักลอบการกระทำความผิดอีกด้วย

โดย เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 กรมศุลกากร โดย สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ ได้รับการข่าวว่าจะมีการลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าจากประเทศจีน เจ้าหน้าที่จึงได้เอ็กซเรย์ตู้คอนเทนเนอร์ที่บรรจุสินค้าต้องสงสัยซึ่งมีการสำแดงชนิดสินค้าในใบขนสินค้าเป็นสินค้าเบ็ดเตล็ด จากภาพการเอ็กซเรย์พบว่ามีความผิดปกติของรูปร่างสินค้า จึงได้ทำการเปิดตรวจตู้สินค้า

และผลการตรวจสอบพบเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า (หัวพอร์ต) จำนวนมากถึง 649,430 ชิ้น มูลค่ากว่า 96,897,500 บาท และในวันเดียวกันนั้น (วันที่ 24 พฤษภาคม 2567) กรมศุลกากร

โดยสำนักงานศุลกากรกรุงเทพ ได้จับกุมบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมน้ำยา นำเข้าจากประเทศจีน ซึ่งไม่ได้มีการสำแดงไว้ในใบขนสินค้าฯ จำนวน 48,600 ชิ้น มูลค่า 5,832,000 บาท นอกจากนั้น กรมศุลกากรยังได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นร้านค้าที่อาจมีการจำหน่ายของผิดกฎหมาย

ล่าสุด วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 กรมศุลกากร โดยกองสืบสวนและปราบปราม เข้าตรวจค้นร้านค้าแห่งหนึ่ง พื้นที่แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ค้นพบ บุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้ง บุหรี่ไฟฟ้าชนิดเติมน้ำยา และน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 558 ชิ้น มูลค่า 200,000 บาท

สินค้าดังกล่าวข้างต้น เป็นของต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง กำหนดให้บารากู่ และบารากู่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2557

กรณีเป็นความผิดฐานสำแดงเท็จ หลีกเลี่ยงข้อห้าม ตามมาตรา 202 มาตรา 244 ประกอบมาตรา 252 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง จึงยึดของกลางดังกล่าวเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ ในเดือนพฤษภาคม 2567 (ตั้งแต่วันที่ 1 – 29 พฤษภาคม 2567) กรมศุลกากรจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 27 ราย ปริมาณ 726,499 ชิ้น มูลค่า 107,132,722 บาท

และในปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 29 พฤษภาคม 2567 กรมศุลกากรจับกุมผู้กระทำความผิดลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้า น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า และอุปกรณ์บุหรี่ไฟฟ้า จำนวน 228 ราย ปริมาณ 1,026,971 ชิ้น มูลค่า 147,102,131 บาท

และบุหรี่ จำนวน 1,268 ราย ปริมาณ 20,297,272 มวน มูลค่า 122,743,334 บาท รวมทั้งสิ้น 1,496 ราย ปริมาณ 21,324,243 ชิ้น มูลค่า 269,845,465 บาท

 

📌 อ่านข่าว เศรษฐกิจทั่วไทย ทั้งหมด ได้ที่นี่ 📌