SCBX ออกหุ้นกู้อายุ 4 ปี ดอกเบี้ย 3.10%ต่อปี ขายประชาชนทั่วไป 14-20 มิ.ย.

497

บมจ.เอสซีบี เอกซ์ (SCBX) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 ให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป โดยเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.10% ต่อปี กำหนดจ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567 ผ่านช่องทางดิจิทัลเต็มรูปแบบ

นายอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCBX กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2567 นับเป็นการเปิดโอกาสอีกครั้งให้ผู้ลงทุนทั่วไปในวงกว้างสามารถเข้าถึงหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงสูง ให้ผลตอบแทนดี มีความเสี่ยงต่ำ ภายใต้สภาวะที่ตลาดทุนมีความผันผวน

หุ้นกู้ของSCBX ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ ‘AA+(tha)’ ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่สูงที่สุดของบริษัทเอกชนที่เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (PO) ตั้งแต่ต้นปี 2566 ถึงปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 30 พ.ค. 2567) สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน กรอบการบริหารความเสี่ยงที่รอบคอบ และเป็นอันดับความน่าเชื่อถือในระดับเดียวกันกับธนาคารไทยพาณิชย์

การเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ บริษัทยังคงเน้นให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการจองซื้อและฝากแบบดิจิทัลทั้งหมด ครบจบในที่เดียวผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY (แอป SCB EASY) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวก และส่งมอบผลตอบแทนที่มั่นคงไปยังผู้ลงทุนทั่วไป

นอกจากนี้ SCBXกำลังดำเนินการจัดตั้ง SCBX Debenture Club คอมมูนิตี้ของผู้ถือหุ้นกู้SCBX เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการลงทุน แนวโน้มเทคโนโลยีแห่งโลกอนาคต ตลอดจนกิจกรรมให้ความรู้ต่างๆ ที่น่าสนใจ

นายอาทิตย์ กล่าวว่า วัตถุประสงค์หลักของการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายและพัฒนาธุรกิจของกลุ่มSCBX อันจะนำพาองค์กรเดินหน้าสู่การเป็นกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีการเงินชั้นนำในระดับภูมิภาค โดยมุ่งเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันและเพิ่มมูลค่ากิจการของกลุ่มในระยะยาวต่อไป

นอกจากนี้ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้SCBX จะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับนักลงทุนในตราสารที่มีความเสี่ยงต่ำ ได้รับผลตอบแทนคงที่ตลอดระยะเวลาการลงทุนอีกด้วย

ผู้ลงทุนทั่วไปที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อหุ้นกู้ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ทางช่องทางดิจิทัลผ่านแอป SCB EASY ซึ่งกำหนดการจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท โดยจะเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 14-20 มิถุนายน 2567