BofA เตือน เกาหลีใต้ เผชิญ Super-Aging เศรษฐกิจโตต่ำกว่า 2% ในปี 73

671

BofA เตือน “เกาหลีใต้” เผชิญ Super-Aging เศรษฐกิจโตต่ำกว่า 2% ในปี 2573 กองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติของเกาหลีใต้คาดว่าจะใช้เงินทุนหมดภายในปี 2598

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 สำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่า Bank of America (BofA) คาดการณ์ว่าอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยของ เกาหลีใต้ จะลดลงต่ำกว่า 2% ในช่วงปี 2573 โดยเกาหลีใต้มีอัตราการเจริญพันธุ์ต่ำที่สุดในโลก และกำลังดำเนินนโยบายเพื่อลดความเสื่อมถอยของพลวัตทางเศรษฐกิจ สุขภาพทางการคลัง นวัตกรรม และเสถียรภาพทางการเงิน

เบ็น สัน วู นักเศรษฐศาสตร์ของ BofA กล่าวว่า จำนวนประชากรของเกาหลีใต้กำลังลดลงอย่างมาก และอาจผลักดันการเติบโตทางเศรษฐกิจลงเหลือ 1.8% ในปี 2573-2582 และ 1.1% ในปี 2583-2592

ในขณะที่ ยุน ซุกยอล ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ แสดงความตื่นตระหนกเกี่ยวกับอัตราการเจริญพันธุ์ที่ลดลงสู่ระดับต่ำสุดใหม่ที่ 0.72 ในปี 2566 โดยประธานาธิบดีเกาหลีใต้วางแผนที่จะเปิดตัวกระทรวงของรัฐบาลใหม่เพื่อจัดการกับวิกฤติประชากร

รายงานของนักเศรษฐศาสตร์ของ BofA เกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจในระยะยาวนั้น ขัดแย้งกับการมองในแง่ดีเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับการเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นในปี 2567 เนื่องจากการส่งออกฟื้นตัวตามความต้องการผลิตภัณฑ์ของบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยี เช่น Samsung Electronics Co.

ด้วยสัดส่วนของประชากรที่ทำงานในเกาหลีใต้ที่คาดการณ์ว่าจะลดลงเหลือ 52% ในปี 2593 จากปัจจุบันที่มี 72% ผู้ผลิตชิป ผู้ผลิตรถยนต์ และบริษัทอื่นๆ ต่างรู้สึกถึงแรงกดดันในการย้ายการผลิตไปต่างประเทศ ซึ่งเป็นแนวโน้มเชิงโครงสร้างที่กำลังเป็นประจักษ์พยานอยู่แล้ว ขณะที่สกุลเงิน หมายถึงความต้องการเงินวอนที่ลดลง และความเสี่ยงที่เงินทุนไหลออกนอกประเทศมากขึ้น

รายงานระบุว่า รัฐบาลควรพยายามสนับสนุนการลงทุนด้านการวิจัยที่ช่วยเพิ่มผลผลิต ทำให้ตลาดแรงงานมีความยืดหยุ่นมากขึ้น และส่งเสริมการย้ายถิ่นฐานมากขึ้น เพื่อชดเชยผลกระทบของประชากรที่มีต่อเศรษฐกิจ

แม้ว่าการเติบโตที่ลดลงมีแนวโน้มที่จะสร้างแรงกดดันต่ออัตราดอกเบี้ย แต่ความจำเป็นในการเพิ่มการใช้จ่ายทางการคลังจะผลักดันให้ไปในทิศทางอื่น ส่งผลให้ผลกระทบโดยรวมไม่มีความชัดเจน

ทั้งนี้ เกาหลีใต้อาจเกินอัตราการพึ่งพาของญี่ปุ่นภายในปี 2598 ซึ่งเร็วกว่าการคาดการณ์ในปี 2560 โดยองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ อัตราส่วนนี้หมายถึงจำนวนผู้อยู่ในความอุปการะต่อประชากรวัยทำงานทั้งหมด

ดยกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติของเกาหลีใต้ ซึ่งใหญ่เป็นอันดับสามของโลก คาดว่าจะใช้เงินทุนหมดภายในปี 2598

อ้างอิง : bloomberg.com