คาด สรรพสามิต จัดเก็บรายได้ต่ำเป้า จากมาตรการดูแลค่าครองชีพ 7 เดือนแรก รายได้รัฐพลาดเป้า 3.9 หมื่นลบ.

455

รมช. คลัง คาด สรรพสามิต เก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า จากมาตรการลดภาษีน้ำมัน สั่ง 3 กรมภาษีเร่งเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บรายได้ ขยายฐานภาษี ด้านผอ. สศค. เผยการจัดเก็บรายได้รัฐ 7 เดือนแรก ปีงบประมาณ 2567 ต่ำกว่าเป้า 3.9 หมื่นล้านบาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษีในปีงบประมาณ 2567 คาดว่า กรมสรรพากร และ กรมศุลกากร จะสามารถจัดเก็บรายได้เป็นไปตามเป้าหมาย ส่วน สรรพสามิต คาดว่าจะจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าเป้า

“ในมุมของรัฐ ที่ผ่านมาการประมาณการจัดเก็บรายได้ตามพ.ร.บ. งบประมาณไม่เคยตรงสักปี มีดีดขึ้นดีดลงมากน้อยแล้วแต่สถานการณ์แล้วแต่กลไกของรัฐ ตอนนี้แนวโน้มคือกรมสรรพสามิตจะเก็บรายได้ไม่เข้าเป้าหมาย แต่การพลาดเป้าไม่ได้กระทบต่อการทำงานของรัฐ เพราะพลาดเป้าเล็กน้อย เรามีกลไกในการบริหารงบประมาณที่จะบริหารจัดการซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย ไม่มีอะไรน่าห่วง”

จุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ดิจิทัลวอลเล็ต

สำหรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตที่คาดว่าในปี 2567 จะไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามเป้า เนื่องจากที่ผ่านมารัฐบาลขับเคลื่อนเศรษฐกิจโดยไม่มีงบประมาณแผ่นดิน จึงต้องช่วยประชาชนผ่านมาตรการดูแลเรื่องค่าพลังงาน เช่น ลดภาษีน้ำมัน ทั้งนี้การจัดเก็บรายได้ที่ลดลงไม่ได้กระทบต่อเสถียรภาพทางการคลัง เนื่องจากมีกลไกทางกฎหมายให้รัฐบาลบริหารจัดการงบประมาณได้อยู่แล้ว

“เป็นเรื่องที่เข้าใจได้ที่ตัวเลขการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิตในปี 2567 จะไม่เข้าเป้า เพราะได้ทำเรื่องมาตรการดูแลค่าครองชีพของประชาชน อย่างไรก็ตามกรมสรรพสามิตจะเดินหน้าขับเคลื่อนการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพต่อไป”

ทั้งนี้ได้มอบนโยบายให้ทั้ง 3 กรมภาษีเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นด้วยวิธีการ เช่น การขยายฐานภาษี และ การใช้เทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกให้ผู้เสียภาษีมากขึ้น

พรชัย ฐีระเวช มาตรการคุมเข้มผู้รับเหมาโครงการรัฐ

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อานวยการสานักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ผลการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วง 7 เดือนแรกของปี งบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566 – เมษายน 2567 รัฐบาลจัดเก็บรายได้สุทธิ จำนวน1,386,040 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการตามเอกสารงบประมาณ 39,102 ล้านบาทหรือ 2.7% โดยกรมสรรพสามิตจัดเก็บรายได้ต่ำกว่าประมาณการเนื่องจากมีมาตรการปรับลดอัตราภาษีน้ำมันดีเซลและน้ำมันเบนซิน ประกอบกับการจัดเก็บภาษีรถยนต์ต่ำกว่าประมาณการเป็นสำคัญ

ทั้งนี้ รายได้รัฐบาลสุทธิจัดเก็บได้ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีก่อน อย่างไรก็ดี ฐานการจัดเก็บรายได้รัฐบาลสุทธิในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้พิเศษรวม 53,130 ล้านบาท หากไม่รวมรายได้พิเศษดังกล่าว รายได้รัฐบาลสุทธิจะสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 4.5%

สำหรับการจัดเก็บรายได้ของ 3 กรมภาษี รวมกันอยู่ที่ 1,463,872 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 38,876 ล้านบาท หรือ 2.7% แต่ต่ำกว่าประมาณการ 35,498 ล้านบาท หรือ 2.4% โดย

  • กรมสรรพากร จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 1,090,683 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการณ์ 9,598 ล้านบาท หรือ 0.9% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 19,569 ล้านบาท หรือ 1.8%
  • กรมสรรพสามิต จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 304,506 ล้านบาท ต่ำกว่าประมาณการณ์ 47,089 ล้านบาท หรือ 13.4% แต่สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 27,541 ล้านบาท หรือ 9.9%
  • กรมศุลกากร จัดเก็บรายได้อยู่ที่ 68,683 ล้านบาท สูงกว่าประมาณการณ์ 1,993 ล้านบาท หรือ 3.0% แต่ต่ำกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 8,234 ล้านบาท หรือ 10.7%

 

📌 อ่านข่าว เศรษฐกิจทั่วไทย ทั้งหมด ได้ที่นี่ 📌