MAGURO เทรดวันแรกตลาด mai 5 มิ.ย. ราคา IPO 15.90 บาท พีอี 27.38 เท่า

356
maguro

มากุโระ กรุ๊ป หรือ MAGURO ธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ภายใต้แบรนด์ “มากุโระ (MAGURO)” “ซัมติง ทูเก็ทเตอร์ (SSAMTHING TOGETHER)” และ “ฮิโตริ ชาบู (HITORI SHABU)” พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 5 มิ.ย. นี้ มาร์เก็ตแคป ณ ราคา IPO 2,003.40 ล้านบาท

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับ บมจ. มากุโระ กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในmai ภายใต้กลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “MAGURO” ในวันที่ 5 มิถุนายน 2567

MAGURO ดำเนินธุรกิจร้านอาหาร จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม รวมถึงให้บริการจัดส่งอาหาร และรับจัดเลี้ยงนอกสถานที่ ภายใต้เครื่องหมายการค้าทั้งหมด 3 แบรนด์ จากสาขาของร้านอาหารทั้งหมด 27 สาขา ได้แก่

1. มากุโระ ร้านอาหารญี่ปุ่นและซูชิที่เปิดดำเนินการในปี 2558 จำนวน 14 สาขา พร้อมบริการจัดส่งอาหารผ่านแพลตฟอร์มMAGURO Go

2. ซัมติง ทูเก็ทเตอร์ ร้านปิ้งย่างเกาหลีพรีเมียม เปิดดำเนินการในปี 2564จำนวน 6 สาขา

3. ฮิโตริ ชาบู ร้านอาหารชาบูและสุกี้ยากี้สไตล์ญี่ปุ่นแบบต้นตำหรับ เปิดดำเนินการในปี  2565 จำนวน 7 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยมีครัวกลางตั้งอยู่ที่ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เขตประเวศ

ในไตรมาสแรกปี 2567 บริษัทมีรายได้แยกตามแบรนด์ร้านอาหารมากุโระ : ฮิโตริ ชาบู : ซัมติง ทูเก็ทเตอร์ ในสัดส่วน 58 : 25 : 17 ตามลำดับ

มากุโระ มีทุนชำระแล้วหลังเสนอขาย 63 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 104.54 ล้านหุ้นและหุ้นสามัญเพิ่มทุน 21.46 ล้านหุ้น

โดยผู้ถือหุ้นเดิมจะนำหุ้นออกขาย 12.6 ล้านหุ้น เป็นการเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวน 32.78 ล้านหุ้น เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัท 0.62 ล้านหุ้น

และเสนอขายต่อกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน 0.66 ล้านหุ้น ในราคาหุ้นละ 15.90 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนหุ้นออกใหม่ 341.22 ล้านบาท รวมมูลค่าการเสนอขาย IPO 541.56 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO  2,003.40 ล้านบาท

การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO พิจารณาอัตราส่วนราคาหุ้นต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น ( P/E Ratio) เท่ากับ 27.38 เท่า ซึ่งคำนวณจากกำไรสุทธิ 12 เดือนย้อนหลัง (ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วภายหลังการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ (fully diluted) จะได้กำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.58 บาท

โดยมีบริษัท เจย์ แคปปิตอล แอดไวเซอรี จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน  บล. ฟินันเซีย ไซรัสเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. มากุโระ กรุ๊ป เปิดเผยว่า เงินที่ได้จากการระดมทุน จะนำไปขยายธุรกิจของบริษัท ปรับปรุงสาขาเดิมและครัวกลาง ติดตั้งและปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรองรับการขยายตัวของจำนวนสาขาในอนาคต ตลอดจนใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน

MAGURO มีผู้ถือหุ้นใหญ่หลัง IPO คือ ผู้ก่อตั้ง 4 คน ประกอบด้วย นายเอกฤกษ์ แสงเสรีดำรง นายชัชรัสย์ ศรีอรุณ นายรณกาจ ชินสำราญ นายจักรกฤติ สายสมบูรณ์ ถือหุ้นท่านละ 14.86 % และ Holistic Impact Pte. Ltd ซึ่งเป็นกองทุน Private Equity Fund ถือหุ้น 13.52 % บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินบริษัทภายหลังจากหักภาษีและเงินทุนสำรองตามกฎหมาย

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :