เช็กที่นี่! กรมธนารักษ์ เปิดรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ เดือน มิ.ย.67 มีที่ไหนบ้าง

433

เช็กที่นี่! กรมธนารักษ์ ออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) ประจำเดือน มิ.ย.67 มีที่ไหนบ้าง และมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายจำเริญ โพธิยอด อธิบดีกรมธนารักษ์ เปิดเผยว่า กรมธนารักษ์จะออกให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่ และมีความต้องการแลกคืนแต่ยังไม่สามารถเข้าถึงในการรับแลกคืนเหรียญได้ ประกอบด้วย เหรียญกษาปณ์หมุนเวียนทุกชนิดราคา เหรียญกษาปณ์สภาพดี หรือเหรียญกษาปณ์ชำรุด เช่น เหรียญกษาปณ์ดำ ถูกตัด ถูกตอก ถูกตี เจาะรู บิดงอ โดยในเดือนมิถุนายน 2567 รถรับแลกเหรียญคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) จะออกให้บริการตามสถานที่ ดังนี้

  • วันที่ 5 – 6 มิถุนายน : ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.30 น. – 15.00 น.
  • วันที่ 6 – 7 มิถุนายน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี จังหวัดสระบุรี เวลา 09.30 น. – 15.00 น.
  • วันที่ 10 – 11 มิถุนายน : องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม เวลา 09.30 น. – 14.30 น.
  • วันที่ 18 – 19 มิถุนายน : ปั๊มน้ำมันปตท.หน้าศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เวลา 09.30 น. – 14.30 น.
  • วันที่ 21 มิถุนายน : สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี เวลา 09.30 น. – 15.30 น.
  • วันที่ 24 – 25 มิถุนายน : ศาลากลางจังหวัดอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง เวลา 09.30 น. – 14.30 น.

สำหรับการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์เคลื่อนที่ (Mobile Coin Unit) เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่กระตุ้นให้ประชาชนที่เก็บเหรียญกษาปณ์ไว้นำออกมาแลกคืน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีเหรียญกษาปณ์อยู่ ซึ่งไม่สามารถเข้าถึงในการรับแลกคืนเหรียญได้

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชน ผู้มารับบริการจำกัดการนำเหรียญกษาปณ์มาแลกคืนได้รายละไม่เกิน 30,000 บาท (เหรียญกษาปณ์ชนิดราคา 1 บาท แลกคืนได้รายละไม่เกิน 12,000 บาท และชนิดราคา 25 สตางค์ , 50 สตางค์ แลกคืนได้รายละไม่เกิน 2,000 บาท)