ตลท.เตือนระวังซื้อขาย “หุ้น BKI” อยู่ระหว่างนำ BKIH เข้าจดทะเบียนแทน

377

ตลท.เตือนระวังซื้อขาย “หุ้น BKI” อยู่ระหว่างนำ BKIH เข้าจดทะเบียนแทน โดยเปิดให้แลกเปลี่ยน 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH ระหว่าง 25 มีนาคม 2567 – 5 มิถุนายน 2567

วันที่ 6 มิถุนายน 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังใน การซื้อขายหลักทรัพย์ BKI เนื่องจากอยู่ระหว่างการนำหลักทรัพย์ของ บมจ.บีเคไอ โฮลดิ้งส์ (BKIH) เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ BKI ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

ตามที่ บริษัท บีเคไอ โอลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (BKIH) ได้มีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท กรุงเทพ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) (BKI) เพื่อปรับโครงสร้างการถือหุ้น

โดยการแลกเปลี่ยน 1 หุ้นสามัญของ BKI ต่อ 1 หุ้นสามัญของ BKIH ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 – 5 มิถุนายน 2567 เสร็จสิ้นแล้ว ซึ่ง BKIH อยู่ระหว่างดำเนินการเพื่อนำหลักทรัพย์เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ BKI นั้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯขอให้ผู้ลงทุนใช้ความระมัดระวังในการซื้อขายหลักทรัพย์ BKI ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เนื่องจาก BKI จะเป็นหลักทรัพย์ที่ไม่มีตลาดรองในการซื้อขายหลักทรัพย์

ภายหลังการนำหลักทรัพย์ BKIH เข้าจดทะเบียนแทนหลักทรัพย์ BKI ซึ่งจะถูกเพิกถอนจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง