ปักหมุด “หุ้น Defensive” หลบเสี่ยงการเมืองไทย – ดอกเบี้ยโลก | EP.764

337