กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จัดกิจกรรมการทำความดี

288

แซลลี่ โอฮาร่า ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แอกซ่า ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ และประเทศเกาหลีใต้ (แถวหลังขวา) พร้อมด้วย บุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร (แถวหลังซ้าย) บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ‘Green Insurer’ ร่วมกิจกรรมสัปดาห์แห่งการทำความดี หรือ “Week for Good”

ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทุกบริษัทของแอกซ่าทั่วโลกจัดขึ้นพร้อมกัน ซึ่งบริษัทฯ มุ่งเน้นในการให้ความสำคัญกับด้าน Climate Change และ Biodiversity และในปีนี้จัดขึ้นภายใต้ธีม “น้ำ” ที่ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิต เพราะโลกของเรามีน้ำอยู่มากถึง 71% และเป็นน้ำจืดเพียง 2.5% เท่านั้น

บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมที่หลากหลายเกี่ยวกับน้ำมากมาย โดยกิจกรรมไฮไลท์ “Clean Up Canal เก็บขยะบริเวณคลองลาดพร้าว” เป็นกิจกรรมที่ร่วมมือกับ TerraCycle Thai Foundation

โดยผู้บริหารพร้อมด้วยพนักงานจิตอาสา รวมพลัง Hearts in Action ร่วมเก็บขยะลำคลองได้จำนวนมากถึง 1,616 กิโลกรัม กิจกรรมดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยสร้างจิตสำนึก ร่วมดูแลรักษาสภาพแวดล้อม และป้องกันมลพิษทางน้ำก่อนไหลลงสู่ทะเล และกลายเป็นขยะทะเลที่เป็นปัญหาใหญ่ด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม River Life Game เกมส์คัดแยกขยะ กิจกรรม Water Treatment เรียนรู้การบำบัดน้ำเสีย ผ่านการทำบึงประดิษฐ์ขนาดย่อม กิจกรรม Water is Life Talk การเรียนรู้ความสำคัญของการอนุรักษ์น้ำและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

โดยได้รับความสนใจจากผู้บริหาร และพนักงานหัวใจทำงานเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,756 คน นับเป็นชั่วโมงการทำความดีได้มากถึง 2,095 ชั่วโมง สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของพนักงานพลังจิตอาสา ที่ใช้หัวใจทำงาน หรือ Hearts in Acton ที่เป็นอีกหนึ่งนโยบายหลักด้านความรับผิดชอบของสังคมของบริษัทฯ