เกณฑ์คนได้เงินหมื่น ดิจิทัลวอลเล็ต และเงื่อนไขใช้อะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

445

ภายหลังจากคณะกรรมการกฤษฎีกาตอบกลับมาว่ารัฐบาลสามารถออกพ.ร.บ.กู้เงิน 5 แสนล้านบาทได้ และคาดว่าจะเริ่มโครงการได้เดือนพ.ค.2567 นั้น มาย้อนดูเงื่อนไขของผู้ที่จะได้เงินเติมเข้ากระเป๋าในโครงการ “ดิจิทัลวอลเล็ต” จำนวน 50 ล้านคนกันก่อน รวมทั้งซื้ออะไรได้-ไม่ได้บ้าง?

โดยผู้ที่จะได้รับเงินตามโครงการนี้จะต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้ คือ

 • บุคคลที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไป
 • มีรายได้ไม่เกิน 70,000 บาทต่อเดือน
 • มีเงินฝากในบัญชีรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท

โดยในเงื่อนไขรายได้ไม่ถึง 70,000 บาท และมีเงินฝากไม่ถึง 500,000 บาท นั้น ถ้ารายได้เกิน 70,000 บาท แต่มีเงินฝากน้อยกว่า 500,000 บาทก็จะไม่ได้รับสิทธิ์ และถ้ารายได้น้อยกว่า 70,000 บาท แต่มีเงินฝากมากกว่า 500,000 บาท ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์เช่นกัน

ส่วน ระยะเวลาใช้เงินในโครงการนี้คือ 6 เดือน นับตั้งแต่เริ่มโครงการ และขยายรัศมีการใช้เป็นระดับอำเภอ

เงื่อนไขใช้ซื้ออะไรได้-ไม่ได้

 • ประชาชนจะสามารถจะใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภคได้เท่านั้น
 • ไม่สามารถใช้กับบริการได้
 • ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้
 • ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม
 • ไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณีได้
 • ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้
 • ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ค่าเทอม ได้
 • ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ หรือซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้
 • แลกเป็นเงินสดไม่ได้ แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆ ไม่ได้

ประเภทร้านค้าในโครงการ

ใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี ไม่จำเป็นต้องจด VAT ร้านค้ารถเข็น ร้านโชว์ห่วย ร้านค้าที่อยู่บนแอพเป๋าตัง ใช้ได้หมด แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

 

ข่าวเกี่ยวข้อง