นายกฯ มอบคำขวัญ วันครู ปี 2567 ครูวางฐานคิด ส่งเสริมศิษย์สร้างสรรค์

373

วันที่ 9 มกราคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ได้โพสต์ข้อความลงแพลตฟอร์ม X หรือ ทวิตเตอร์ @Thavisin เนื่องในโอกาส วันครู ปี 2567

โดยระบุว่า “ครู” คือผู้นำความรู้ทั้งจากทั้งในตำรา และจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาถ่ายทอดให้กับศิษย์ งานของครูในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ จึงไม่ใช่แค่การสอนหนังสือให้ความรู้ตามตำรา

แต่ครูยังต้องใส่ใจสอนวิธีคิด และวิธีจัดการกับข้อมูลที่มีอยู่อย่างหลากหลาย เพื่อให้ศิษย์สามารถจัดระเบียบความคิดได้ รวมถึงเติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความสามารถในการแสวงหาความรู้ได้ด้วยตัวเองอย่างมีคุณภาพ

คำว่าครูสำหรับผม คือ ผู้สร้าง และ ผู้ให้ ครับ “สร้าง” คือ สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้กับสังคม “ให้” คือ ให้หลักคิดแก่ผู้คนเพื่อนำไปต่อยอดได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม :