ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ. อากาศสะอาดเพื่อประชาชน

284
ข่าว พ.ร.บ. อากาศสะอาดเพื่อประชาชน

ครม.เห็นชอบ พ.ร.บ. อากาศสะอาดเพื่อประชาชน หลังผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วันที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 11.30 น. ณ บริเวณหน้าตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า

ครม.ได้มีมติเห็นชอบ พระราชบัญญัติอากาศสะอาดเพื่อประชาชน ซึ่งผ่านการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจสอบตามกฎหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ถือเป็นการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้แถลงต่อรัฐสภา ที่ประกาศให้เป็นวาระแห่งชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องฝุ่น PM 2.5 ที่มีผลต่อสุขภาพของพี่น้องประชาชนเป็นสิทธิพื้นฐานที่พี่น้องประชาชนควรได้รับ

นายกฯ กล่าวว่า วันที่ 10 – 11 มกราคม 256 จะมีการเดินไปทางไปเชียงใหม่เพื่อติดตามเรื่องปัญหาฝุ่น PM 2.5 รัฐบาลยืนยันจากทุกมาตรการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เน้นเร่งสร้างอากาศสะอาด สภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยต่อสุขภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนทุกคน