รถไฟฟ้าสายสีเหลือง ผุดบัตรเหมาจ่ายรายสัปดาห์ ราคา 25 บาท/เที่ยว เริ่ม 1 ก.พ.

553

รถไฟฟ้าสายสีเหลือง เปิดตัวโปรโมชันแพ็กเกจเที่ยวเดินทางเหมาจ่ายรายสัปดาห์ ราคา 25 บาท/เที่ยว เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 67

วันที่ 29 มกราคม 2567 บริษัท อีสเทิร์น บางกอกโมโนเรล จำกัด (EBM) ผู้รับสัมปทาน รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) สายสีเหลือง เปิดตัวโปรโมชันแพ็กเกจเที่ยวเดินทางเหมาจ่ายรายสัปดาห์ ราคา 25 บาท/เที่ยว เริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 30 เม.ย. 67

แพ็กเกจนี้ สำหรับผู้ถือบัตรแรบบิท บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น ผู้โดยสารที่ซื้อแพ็กเกจ จะได้รับเที่ยวเดินทางจำนวน 10 เที่ยว และมีระยะเวลาในการใช้งาน 7 วัน ในราคา 250 บาท (25 บาท ต่อเที่ยว)

และสามารถใช้เดินทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลืองได้ทั้ง 23 สถานี ตั้งแต่สถานีลาดพร้าว – สถานีสำโรง

โดยสามารถซื้อแพ็กเกจได้ 2 ช่องทาง คือ ห้องจำหน่ายบัตรโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง ทุกสถานี และแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส

เงื่อนไข

  • โปรโมชันแพ็กเกจเที่ยวเดินทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง 10 เที่ยว / 7 วัน ราคา 250 บาท (ราคา 25 บาท ต่อเที่ยว) ใช้เดินทางในเส้นทางรถไฟฟ้ามหานคร สายสีเหลือง 23 สถานี (สถานีลาดพร้าว ถึงสถานีสำโรง) เท่านั้น
  • ราคาแพ็กเกจไม่รวมค่าธรรมเนียมในกรณีการออกบัตรแรบบิทใหม่
  • โปรโมชันจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 – 30 เมษายน 2567
  • โปรโมชันสำหรับบัตรแรบบิท บุคคลทั่วไป และนักเรียน นักศึกษาเท่านั้น
  • สำหรับบัตรแรบบิทที่ผูกไลน์ เพย์สามารถซื้อแพ็กเกจผ่านแอปพลิเคชันแรบบิท รีวอร์ดส ได้ช่องทางเดียวเท่านั้น
  • ผู้โดยสารจะต้องใช้เที่ยวเดินทางแรกจากแพ็กเกจภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ซื้อแพ็กเกจ และเที่ยวเดินทางที่เหลือจะมีอายุการใช้งาน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่มีการใช้เที่ยวเดินทางครั้งแรก (เที่ยวเดินทางที่ไม่ได้ใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนดจะหมดอายุโดยอัตโนมัติ)
  • เที่ยวเดินทางไม่สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน หรือถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชันอื่น ๆ ได้
  • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขต่าง ๆ นี้ รวมทั้งปฏิเสธการให้บริการกรณีผู้โดยสารไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขดังกล่าว