ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ IFEC พร้อมแต่งตั้งผู้ทำแผน

236
ifec

ศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการ IFEC พร้อมแต่งตั้งดีลอยท์แพลนเนอร์เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำแผน และฟีนิกซ์แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทำแผน

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อินเตอร์ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น (IFEC) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการเป็นคดีหมายเลขดำที่ ฟฟ.7/2566 วานนี้ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการของบริษัท และแต่งตั้งให้บริษัทเป็นผู้ทำแผน ตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 และฉบับแก้ไข เป็นคดีหมายเลขแดงที่ ฟฟ. 2/2567

โดยบริษัทได้แต่งตั้งให้ บริษัท ดีลอยท์แพลนเนอร์ จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางการเงินของผู้ทำแผนฯ และแต่งตั้ง บริษัท ฟีนิกซ์แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด ให้เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายในการจัดทำแผนฯ

IFEC จะเร่งดำเนินการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการเพื่อนำเสนอให้กับเจ้าหนี้โดยเร็ที่สุดต่อไป ซึ่งเจ้าหนี้ของบริษัทสามารถยื่นขอรับชำระหนี้ตามกฎหมายต่อกองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ กรมบังคับคดี ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด