รัฐบาลกระตุ้น การท่องเที่ยวทางบก Drive Tourism เชื่อม 5 ประเทศ

447
ข่าว การท่องเที่ยวทางบก

รัฐบาลกระตุ้น การท่องเที่ยวทางบก เชื่อมไทย-กัมพูชา-ลาว-เวียดนาม-มาเลเซีย Drive Tourism พร้อมศึกษามาตรการอำนวยความสะดวกข้ามพรมแดนทางบก

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มุ่งสนับสนุนสร้างความร่วมมือ และพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน

ด้วยการบูรณาการแนวทางการท่องเที่ยวจุดหมายปลายทางเดียวกันในภูมิภาคอาเซียน (One Destination) และ การส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบสองทาง (Two-way Tourism) ผ่าน โครงการท่องเที่ยวเชื่อมโยงทางบก 5 ประเทศ (Drive Tourism) ได้แก่ ไทย กัมพูชา มาเลเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว และเวียดนาม

ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและครอบคลุม ในฐานะที่ภาคการท่องเที่ยวเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของภูมิภาค ซึ่งจะเป็นเครื่องมือเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนในประเทศสมาชิกอาเซียนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รัฐบาลต้องการผลักดัน Drive Tourism โดยได้ศึกษาเส้นทางเชื่อมโยงหลายเส้นเพื่อตรวจสอบเส้นทางที่สะดวกและปลอดภัย ค้นคว้าข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่นที่มีศักยภาพ ตลอดจนศึกษามาตรการอำนวยความสะดวกสำหรับการท่องเที่ยวแบบขับรถด้วยตนเองตลอดเส้นทาง

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการหารือกับทั้ง 4 ประเทศตามโครงการ Drive Tourism รัฐบาลยังได้หารือกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สภาธุรกิจอเมริกา-อาเซียนประจำภูมิภาคเอเชีย (U.S.-Asean Business Council: USABC) และสภาการท่องเที่ยวและการเดินทางโลก (World Travel and Tourism Council: WTTC) ถึงแนวทางการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนของไทยและในภูมิภาคอาเซียน

ทั้งนี้ WTTC ยังได้เน้นย้ำให้เห็นถึงความสำคัญของ 2 ประเด็นหลักในมิติการท่องเที่ยว ได้แก่ การให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพมากกว่าการท่องเที่ยวเชิงปริมาณ และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

“นายกรัฐมนตรีส่งเสริมความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวภูมิภาค เพื่ออำนวยความสะดวกและดึงดูดนักท่องเที่ยว และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งในระดับรัฐบาล และประชาชน เพื่อประโยชน์ร่วมกันทางสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งมั่นใจว่าจะช่วยเพิ่มการท่องเที่ยวจากทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค” นายชัย กล่าว