บลจ.กรุงศรี รับรางวัล Best Mutual Fund House

228

บลจ.กรุงศรี นำส่งภาพข่าวการรับรางวัล Best Mutual Fund House – Thailand ในโครงการ International Finance Awards 2023 จัดโดย International Finance นิตยสารด้านธุรกิจและการเงินชั้นนำระดับโลกจากประเทศอังกฤษ โดย บลจ.กรุงศรี ได้รับรางวัลดังกล่าว ปีซ้อนจากการที่ บลจ.มีผลการดำเนินงานและการเติบโตของธุรกิจที่โดดเด่น รวมทั้งนวัตกรรมบริการและผลิตภัณฑ์ต่างๆ