ก้าวไกล แถลงยืนยันไม่มีเจตนาเซาะกร่อน-แยกสถาบันกษัตริย์ออกจากชาติ

1056

ก้าวไกล แถลงยืนยันไม่มีเจตนาเซาะกร่อน-แยกสถาบันกษัตริย์ออกจากชาติ อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทยในอนาคต

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.15 น. นายชัยธวัช ตุลาธน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (สส.) แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะหัวหน้าพรรคก้าวไกล พร้อมด้วย นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สส. แบบบัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกล และสมาขิกพรรค แถลงข่าวความเห็นของพรรคก้าวไกลหลังศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัยคดีล้มล้างการปกครอง

นายชัยธวัช ตุลาธน กล่าวว่า หลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ แม้ว่าศาลจะวินิจฉัยว่าการกระทำของพรรคก้าวไกล ถือว่าเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อการล้มล้างการปกครอง แต่พรรคก้าวไกลขอยืนยันอีกครั้งว่า ไม่ได้มีเจตนาเพื่อเซาะกร่อนบ่อนทำลายหรือแยกสถาบันพระมหากษัตริย์ออกจากชาติแต่อย่างใด

นอกจากนี้เรายังกังวลว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญวันนี้ อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อการเมืองไทยในระยะยาวด้วย เช่น อาจกระทบต่อความสัมพันธ์ทางอำนาจระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติ กับศาลรัฐธรรมนูญในอนาคต อาจกระทบต่อความเข้าใจและการให้ความหมายต่อระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

หลักการสำคัญของระบอบการเมืองไม่มีความชัดเจน แน่นอน สิ่งที่เคยกระทำได้ในอดีต ทั้งในระบอบสมบูรญาสิทธิราชย์ หรือในสมัยระบอบประชาธิปไตย อาจกลายเป็นการล้มล้างการปกครองได้ในปัจจุบันและอนาคต และอาจกระทบการตีความว่าอะไรคือการล้มล้างการปกครอง อาจจะเกิดปัญหาที่พวกเราเข้าใจหลักเกณฑ์ที่ไม่ตรงกัน มีความคลุมเครือทั้งในแง่การตีความข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และเจตนา

คำวินิจฉัยในวันนี้อาจก่อให้เกิดปัญหาต่อดุลยภาพระหว่างประชาธิปไตยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในระบอบการเมืองไทยในอนาคต อาจจะทำให้สังคมไทยสูญเสียโอกาสในการใช้ระบบรัฐสภาในระบอบประชาธิปไตยในการหาข้อยุติความขัดแย้งหรือความคิดเห็นที่แตกต่างกันในสังคมในอนาตคต สุดท้ายคำวินิจฉัยในวันนี้อาจส่งผลกระทบประเด็นเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กลายเป็นประเด็นปัญหาความขัดแย้งในการเมืองไทยมากยิ่งขึ้น อาจส่งผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เสียเอง

“พรรคก้าวไกลขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้ตลอด หลังจากที่มีการอ่านคำวินิจัย แต่อย่างไรก็ตามคำวินิจฉัยในวันนี้จะไม่ได้กระทบเฉพาะพรรคก้าวไกลเท่านั้น แต่จะกระทบต่อความเป็นประชาธิปไตยของประเทศ และสิทธิเสรีภาพของประชาชนทุกคน ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนี้และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงเป็นเรื่องของพวกเราทุกคน เป็นเรื่องของอนาคตของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุช”

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง