ออมเงิน กับ กอช. อย่างไร ให้ได้บำนาญเดือนละหมื่น

1915
ออมเงิน

หลายคนคงรู้จัก กองทุนการออมแห่งชาติ หรือ กอช. กันมาบ้างแล้ว โดย กอช. เป็นกองทุนการออมภาคสมัครใจที่รัฐจัดให้กับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่มีสวัสดิการบำนาญใดๆ จากรัฐ เช่น ประกอบอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว คนทำงานรับจ้าง เกษตรกร และนักเรียนนักศึกษา ได้ ออมเงิน และมี เงินบำนาญ รายเดือน หลังอายุ 60 ปี

รู้หรือไม่ว่าหากเรา ออมเงิน อย่างสม่ำเสมอจะทำให้สามารถมีเงินบำนาญไว้ใช้ยามเกษียณได้สูงสุดถึงหลักหมื่นบาท

ใครเป็นสมาชิก กอช. ได้บ้าง

สมัครสมาชิกได้

1. ผู้มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15-60 ปี

2. นักเรียน นักศึกษา

3. ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน

4. ผู้มีอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป

5. ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือก 1 (ผู้ประกันตนจ่ายเองเดือนละ 70 บาท)

สมัครสมาชิกไม่ได้

1. สมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการกรุงเทพมหานคร กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น กองทุนสงเคราะห์ตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน

2. ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 (พนักงาน/ลูกจ้างบริษัท) ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 (ผู้ประกันตนเอง มีบำเหน็จบำนาญ) ผู้ประกันตามมาตรา 40 ทางเลือก 2 และ 3 (ผู้ประกันตนมีบำเหน็จ)

3. พนักงานบริษัท/องค์กรรัฐวิสาหกิจ (มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

เงื่อนไขการออมเป็นอย่างไร

สามารถออมได้ตามกำลังทรัพย์ เริ่มต้น 50 บาท/ครั้ง สูงสุด 30,000 บาท/ปี สามารถออมเมื่อไรหรือเท่าไรก็ได้ตามความสะดวก แต่ออมได้เดือนละ 1 ครั้งเท่านั้น โดยไม่จำเป็นต้องส่งเงินเท่ากันทุกเดือน โดยจะได้เงินสมทบเพิ่มจากรัฐตามช่วงอายุดังนี้

(1) อายุ 15-30 ปี รัฐสมทบเพิ่มให้ในเดือนถัดไป 50% ของเงินสะสม สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท/ปี

(2) อายุ 30-50 ปี รัฐสมทบเพิ่มให้ในเดือนถัดไป80% ของเงินสะสม สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท/ปี

(3) อายุ 50-60 ปี รัฐสมทบเพิ่มให้ในเดือนถัดไป 100% ของเงินสะสม สูงสุดไม่เกิน 1,800 บาท/ปี

ได้รับบำนาญอย่างไร

สมาชิกกอช. จะได้รับเงินบำนาญรายเดือน ตั้งแต่อายุ 60-80 ปี หรือตลอดชีพแล้วแต่กรณี โดยจะคืนเป็นเงินบำนาญ หรือเงินดำรงชีพ จ่ายเป็นรายเดือนเริ่มต้น 600 บาทต่อเดือน โดยจำนวณเงินบำนาญที่ได้รับของแต่ละคนจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับเงินทั้งหมดตั้งแต่เริ่มออม ถึงอายุครบ 60 ปี

รู้หรือไม่?

หากออมเงินกับกอช. เต็มจำนวน 30,000 บาทต่อปี หรือ เดือนละ 2,500 บาท ตั้งแต่อายุ 15 ปี จนถึง 60 ปี เมื่อรวมกับผลตอบแทนของกอช. ซึ่งปัจจุบันอยู่ที่ 2.5% ต่อปี จะทำให้มีเงินสะสมในกองทุนประมาณ 2,500,000 บาท และหลังอายุ 60 ปีขึ้นไปจะได้รับบำนาญเดือนละประมาณ 12,000 บาท สามารถคำนวนบำนาญได้ที่เว็บไซต์ กอช.

รับบำนาญผ่านช่องทางใด

ปัจจุบัน กอช. จ่ายบำนาญผ่านระบบพร้อมเพย์

ออมเงินกับกอช. ผ่านช่องทางใดได้บ้าง

สามารถออมเงินกับกอช. ผ่าน

1. แอปพลิเคชัน กอช.

2. พร้อมเพย์

3.  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย และ ธนาคารกรุงไทย ทั่วประเทศ

4. แอปพลิเคชันของธนาคาร ได้แก่ MyMo แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT แอปพลิเคชัน K Plus และ แอปพลิเคชันเป๋าตัง

5. ตู้บุญเติม

6. บริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส

7. เทสโก้ โลตัส

8. true money

9. สำนักงานคลังจังหวัด สถาบันการเงินชุมชน และเครือข่ายรับสมัครทั่วประเทศ

ออมเงินกอช. ลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

ออมเงิน กับ กอช. สามารถใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :