DSI เตือนระวังมิจฉาชีพ แอบอ้างดำเนินคดีฟอกเงิน เผย 2 จุดสังเกตเอกสารปลอม

589

DSI เตือนระวังมิจฉาชีพ อ้างดำเนินคดีความผิดฐานฟอกเงิน หลอกขอข้อมูลส่วนตัว เผย 2 จุดสังเกตเอกสารปลอม

11 ก.พ. 2567 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เปิดเผยว่า ได้ตรวจพบว่ามีการเผยแพร่ภาพหนังสือราชการจากกรมสอบสวนคดีพิเศษถึงประชาชน ปรากฏตามโซเชียลมีเดีย โดยเป็นหนังสือลับที่สุด อ้างว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนคดีความผิดฐานฟอกเงิน และมีการขยายผลไปยังข้าราชการระดับสูง เจ้าหน้าที่ธนาคาร รวมถึงข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ และเตือนเรื่องการเปิดเผยข้อมูล สุดท้ายให้ส่งเอกสารส่วนตัว เช่น บัตรประชาชน ซึ่งมีความเสี่ยงจะถูกนำไปใช้โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่า เอกสารดังกล่าวไม่ใช่เอกสารราชการของกรมสอบคนพิเศษ โดยมีจุดสังเกตหลายตำแหน่ง ดังนี้

  1. ที่ตั้งของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งอยู่กรุงเทพมหานคร แต่ในหนังสือที่ปรากฎเป็น จังหวัดน่าน
  2. รูปแบบของหนังสือ ไม่เป็นหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ เช่น ตำแหน่งชั้นความลับ ตำแหน่งวัน เดือน ปี ที่ออกหนังสือ และการใช้ตราสัญลักษณ์แทนการลงลายมือชื่อ

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าได้หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ

ทั้งนี้ กรณีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษ จะมีหนังสือเชิญผู้ใดให้ถ้อยคำหรือชี้แจงข้อเท็จจริง จะกำหนดหมายเลขโทรศัพท์ 02 831 9888 และต่อด้วยหมายเลขภายใน 5 ตัว เพื่อให้ประชาชนสามารถโทรติดต่อกลับตรวจสอบได้ และหากผู้ใดทราบเบาะแสเกี่ยวกับแหล่งที่มาของหนังสือดังกล่าว สามารถแจ้งได้โดยตรงที่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 1202