BlackBerry ประกาศเลิกจ้างงาน 200 ตำแหน่ง Q2/67 รุกแผนลดต้นทุน 50 ล้านดอลล์

195

BlackBerry ประกาศเลิกจ้างงาน 200 ตำแหน่ง Q2/67 รุกแผนลดต้นทุน 50 ล้านดอลล์ เล็งแยกธุรกิจ IoT และความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกจากกัน

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า BlackBerry บริษัทเทคโนโลยีสัญชาติแคนาดา กล่าวว่า บริษัทตั้งเป้าเพิ่มกำไรประจำปีเพิ่มขึ้นอีก 100 ล้านดอลลาร์ เนื่องจากบริษัทลดต้นทุน ซึ่งรวมถึงการลดพนักงานด้วย

เป้าหมายใหม่ของ BlackBerry นอกเหนือจากแผนการลดต้นทุนรายปีที่ประกาศไว้ 50 ล้านดอลลาร์ และการลดตำแหน่งงาน 200 ตำแหน่งในไตรมาสก่อนหน้า

BlackBerry ซึ่งสร้างแพลตฟอร์ม QNX และ IVY สำหรับการใช้งานด้านยานยนต์ในเดือนธันวาคม ได้ยกเลิกแผนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (IPO) สำหรับธุรกิจ Internet of Things (IoT) แต่ยังคงคาดว่าจะแยกธุรกิจ IoT และความปลอดภัยทางไซเบอร์ออกจากกัน

ทั้งนี้มีการจัดตั้งทีมผู้นำสำหรับทั้งสองแผนกแล้ว BlackBerry กล่าวว่ากำลังเจรจากับบริษัทที่ปรึกษาภายนอกชั้นนำที่อยู่ระหว่างการแยกหน่วยงาน

นอกจากนี้ บริษัทกำลังลดต้นทุนเพิ่มเติมในไตรมาสปัจจุบัน โดยมีการเลิกจ้างเพิ่มเติมในธุรกิจความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งคาดว่าจะช่วยประหยัดเงินได้ประมาณ 27 ล้านดอลลาร์ต่อปี

อ้างอิง : reuters.com