หยุดเพิ่ม! ครม.เคาะวันหยุดยาว เทศกาลสงกรานต์ เพิ่ม 1 วัน ลากยาว 12-16 เม.ย.67

300

หยุดเพิ่ม! ครม.เคาะวันหยุดยาว “เทศกาลสงกรานต์” เพิ่ม 1 วัน รวมวันหยุดทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่ 12-16 เมษายน 2567 เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวภายในประเทศ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง เป็นประธานการประชุม มีมติกำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2567 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษอีก 1 วัน รวมวันหยุดทั้งหมด 5 วัน ตั้งแต่ 12-16 เมษายน 2567 ซึ่งจะช่วยทำให้มีการกำหนดแผนการดำเนินงาน เพื่อกระตุ้นการจับจ่ายใช้สอยและการท่องเที่ยวภายในประเทศ

โดยสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้เสนอการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2567 (เพิ่มเติม)