Berkshire ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ขายหุ้น Apple กว่า 10 ล้านหุ้น-เทขายหุ้นอีก 4 ตัว

626

“Berkshire” ของวอร์เรน บัฟเฟตต์ ขายหุ้น Apple กว่า 10 ล้านหุ้น แต่ยังคงถือครองมากกว่า 905 ล้านหุ้น มูลค่า 1.74 แสนล้านดอลลาร์ อีกทั้งยังเทขายหุ้นอีก 4 ตัว

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าBerkshire Hathaway กลุ่มบริษัทโฮลดิ้งของมหาเศรษฐีนักลงทุนชื่อดัง วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffett) กล่าวว่า ได้ลดสัดส่วนการถือหุ้นใหญ่ใน Apple และยกเลิกการถือครองหุ้นสามัญ 4 หุ้น

ในการยื่นเอกสารตามกฎระเบียบที่อธิบายการถือครองหุ้นที่จดทะเบียนในสหรัฐ ณ สิ้นปี 2566 Berkshireกล่าวว่าได้ขายหุ้นของ Apple ไปแล้ว 10 ล้านหุ้นในไตรมาสที่ 4 แต่ยังคงเป็นเจ้าของหุ้นมากกว่า 905 ล้านหุ้น มูลค่าประมาณ 1.74 แสนล้านดอลลาร์

แม้ว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์ จะผลักดันการลงทุนของBerkshireใน Apple แต่การขายหุ้นในผู้ผลิต iPhone อาจทำได้โดยหนึ่งในผู้จัดการพอร์ตโฟลิโอของเขา Todd Combs และ Ted Weschler ซึ่งดูแลการลงทุนของ Berkshire บางส่วน

Berkshireรายงานว่า ไม่มีการถือครองใน DR Horton, บริษัทประกันภัย Globe Life, บริษัทประกันภัยและการลงทุน Markel และหน่วยประมวลผลบัตรเครดิตของบราซิล StoneCo หลังจากถือหุ้นเหล่านั้นมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ณ สิ้นเดือนกันยายน

Berkshireยังเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทน้ำมัน Chevron ซึ่งเป็นหนึ่งในการถือครองที่ใหญ่ที่สุดและลดสัดส่วนการถือหุ้นในผู้ผลิตคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ HP และบริษัทสื่อ Paramount Global

ทั้งนี้เป็นไตรมาสที่ 2 ติดต่อกันแล้วที่ Berkshireได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาให้เก็บข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์ของตนไว้เป็นความลับเป็นการชั่วคราว ซึ่งบางครั้งบริษัทจะร้องขอให้มีการปฏิบัติเช่นนี้เมื่อมีการลงทุนครั้งใหญ่ รวมถึงการถือหุ้นมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ใน Chevron, Exxon Mobil, IBM และ Verizon Communications

ในรายงานประจำไตรมาสที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายน Berkshire บอกเป็นนัยว่าการลงทุนที่เป็นความลับของบริษัทอาจเกี่ยวข้องกับธนาคาร บริษัทการเงิน หรือบริษัทประกันภัย เนื่องจากบริษัทเพิ่งใช้เงินไป 1.2 พันล้านดอลลาร์ในการซื้อหุ้นในภาคส่วนนั้น

อ้างอิง : reuters.com

อ่านข่าวเพิ่มเติม