ธอส. ออกเงินฝากออมทรัพย์ Happy Love ดอกเบี้ย 2.00% ต่อปี เปิดบัญชีได้ถึง 31 มี.ค. 67

464

ธอส. มอบของขวัญในเดือนแห่งความรัก ออก เงินฝากออมทรัพย์ Happy Love ฝากขั้นต่ำ 1 หมื่นบาท รับอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี เปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2567

นายวิทยา แสนภักดี รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการตลาด ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” มอบของขวัญให้กับผู้รักการออมในเดือนแห่งความรัก กับ “เงินฝากออมทรัพย์ Happy Love” ที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงถึง 2.00% ต่อปี (สำหรับลูกค้าที่ฝากเงินตั้งแต่วันที่เปิดบัญชีถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2568)

เพียงเปิดบัญชีเงินฝากตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะเต็มกรอบวงเงิน โดยลูกค้าจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากปีละ 2 ครั้ง (วันที่ 29 มิถุนายน และ วันที่ 29 ธันวาคม) พิเศษ! สามารถฝากได้ไม่จำกัดวงเงิน และบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีดอกเบี้ยเงินฝาก

ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Love ได้ที่สาขาธนาคารทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธอส. ทุกสาขาทั่วประเทศ G H Bank Call Center โทร 0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และติดตามข่าวสารของธนาคารได้ที่ Mobile Application : GHB ALL GEN และ www.ghbank.co.th

เงินฝากออมทรัพย์ Happy Love