เปิดปี 2567 นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าไทยเกือบ 6 ล้านคน จีนยังครองแชมป์

1037

เปิดปี 2567 “นักท่องเที่ยวต่างชาติ” เข้าไทยเกือบ 6 ล้านคน จีนยังครองแชมป์ โยรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติกว่า 2.90 แสนล้านบาท

น.ส.สุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผยภาพรวมนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 ก.พ. 67 มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศไทย รวมแล้วเกือบ 6 ล้านคน โดยในจำนวนนี้เป็นนักท่องเที่ยวจีนมากสุด แตะระดับ 1 ล้านคน โดยมีปัจจัยจากการได้รับความเชื่อมั่นในการเดินทางจากมาตรการยกเว้นวีซ่า ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทาง

“กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีน ยังคงเป็นกลุ่มที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับที่ 1 ในส่วนของนักท่องเที่ยวกลุ่มภูมิภาคยุโรปนั้น ชะลอการเดินทาง เนื่องจากเข้าสู่ช่วงปลายของฤดูท่องเที่ยว Winter holiday”

สำหรับภาพรวมสัปดาห์ที่ผ่านมา (19-25 ก.พ. 67) ไทยมีจำนวน นักท่องเที่ยวต่างชาติ ทั้งสิ้น 763,855 คน ลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 68,134 คน หรือ 8.19% คิดเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทยเฉลี่ยวันละ 109,123 คน โดย 5 อันดับแรกของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ได้แก่ จีน 126,375 คน มาเลเซีย 118,223 คน รัสเซีย 49,169 คน เกาหลีใต้ 46,298 คน และอินเดีย 34,860 คน

ส่วนสัปดาห์นี้ (26 ก.พ.-3 มี.ค. 67) คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น โดยมีปัจจัยหลักที่ช่วยส่งเสริมการเดินทาง ได้แก่ การลงนามยกเว้นวีซ่าระหว่างไทย-จีน ที่มีผลช่วยสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว เพิ่มการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง และกระตุ้นให้สายการบินเพิ่มจำนวนเที่ยวบิน รวมทั้งการยกเว้นการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่าฟรี) ให้แก่นักท่องเที่ยวอินเดีย ไต้หวัน และคาซัคสถาน

ส่วนภาพรวมการท่องเที่ยวในปีนี้ ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 ก.พ. 67 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนนักท่องเที่ยวสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-25 ก.พ. 67 ที่ผ่านมาทั้งสิ้น 5,981,234 คน สร้างรายได้จากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้วประมาณ 290,921 ล้านบาท โดยจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ จีน 1,114,316 คน มาเลเซีย 759,828 คน รัสเซีย 397,006 คน เกาหลีใต้ 387,745 คน และอินเดีย 293,129 คน