คาด ออมสิน-BAM ตั้ง JV AMC แบงก์รัฐ คู่แรก

1788
ออมสิน-BAM

คาด ออมสิน-BAM จัดตั้ง JV AMC แบงก์รัฐ เป็นคู่แรกหลัง ธปท. ออกเกณฑ์ให้แบงก์รัฐตั้ง JV AMC ประเดิมช่วยลูกค้าออมสินก่อน เริ่มในไตรมาสแรกปี 2567

วันนี้ (28 ก.พ. 2567) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกมาตรการชั่วคราวเพื่อส่งเสริมให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจและบริษัทบริหารสินทรัพย์ร่วมลงทุนในกิจการร่วมทุนเพื่อดำเนินกิจการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (กิจการร่วมทุนฯ) หรือ JV AMC ภายในระยะเวลา 15 ปี

โดยให้จัดตั้งกิจการร่วมทุนฯ ให้แล้วเสร็จภายใน 31 ธันวาคม 2567 และกิจการร่วมทุนฯ นี้จะให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ด้อยคุณภาพ เช่น ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ปรับค่างวดและเงื่อนไขการชำระหนี้ให้เหมาะสมกับปัญหาและสภาวการณ์ที่แท้จริงของลูกหนี้

อย่างไรก็ตามแหล่งข่าวจาก กระทรวงการคลัง ระบุว่า คาดว่า ธนาคารออมสิน และ บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) หรือ BAM จะจัดตั้ง JV AMC เป็นคู่แรก เนื่องจากปัจจุบันธนาคารออมสินอยู่ระหว่างการหารือเพื่อร่วมทุนจัดตั้ง JV AMC กับบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจร่วมลงทุนเพื่อจัดตั้ง JV AMC เพื่อจัดการหนี้เสียและลดปัญหาหนี้ครัวเรือนซึ่งคาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการได้ภายในไตรมาสแรกของปี 2567

โดยในระยะแรกจะเริ่มช่วยเหลือลูกหนี้ของธนาคารออมสินก่อน และจะขยายความช่วยเหลือไปยังลูกหนี้ของแบงก์รัฐอื่นในระยะต่อไปขณะที่ บสก. เป็นองค์กรที่มีประสบการณ์เรื่องการบริหารสินทรัพย์มาอย่างยาวนานและเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของรัฐด้วยกัน

 

อ่านเพิ่มเติม