นายกฯ เตรียมแถลงใหญ่ 1 มี.ค.67 แผนพัฒนาระบบการบิน Aviation Hub

276
Aviation Hub

นายกฯ เตรียมแถลงใหญ่ 1 มี.ค.67 แผนพัฒนาระบบการบิน Aviation Hub พัฒนาไทยเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาค ตั้งเป้า ขยายสุวรรณภูมิให้เป็น Hub ใหญ่ระดับโลก

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง จะแถลงแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาค ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล และโทรทัศน์ ช่อง 2 NBT2HD หรือ ช่องทางออนไลน์ Facebook : Srettha Thavisin / Facebook : ไทยคู่ฟ้า และ LIVE NBT2HD

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า ในงาน Ignite Thailand สัปดาห์ที่แล้ว นายกรัฐมนตรีได้ทิ้งท้ายไว้ว่า วันที่ 1 มีนาคม 2567 จะมาลงรายละเอียดแผนการพัฒนาระบบการบิน Aviation Hub ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายอุตสาหกรรม 8 ด้าน ที่รัฐบาลกำลังผลักดัน

ซึ่งรัฐบาลเราทำจริง ทำเป็น และกำลังดำเนินการตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ เพื่อผลักดัน ขยายสุวรรณภูมิให้เป็น Hub ใหญ่ระดับโลก

“นายกรัฐมนตรีจะมาเล่าถึงแผนการทำงานครับ ว่ารัฐบาลได้วาง Roadmap ทั้งระยะสั้นระยะยาวของการทำงานไว้อย่างไรบ้าง ทุกวันนี้สนามบินสุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารมากกว่าที่ออกแบบไว้ รัฐบาลจึงได้กำหนดกรอบการทำงานไว้อย่างชัดเจนครับ โดย 6 เดือนแรกจะต้องทำให้สุวรรณภูมิรองรับผู้โดยสารทั้ง 60 ล้านคนในปัจจุบันให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และรัฐบาลได้กำหนดแผนการทำงานถึงการปรับระบบการทำงานในสนามบินครับ ซึ่งไม่เพียงแต่จะสนับสนุนการท่องเที่ยวครับ ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการปรุงอาหารและ Catering เป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุง เป็นเซ็นเตอร์ความร่วมมือระหว่างการบินและอุตสาหกรรมท่องเที่ยว”

และนี้ไม่ใช่ทั้งหมดที่รัฐบาลวางแผนการทำงานไว้ครับ เชิญชวนประชาชนร่วมรับฟัง การแถลงแผนพัฒนาการเป็นศูนย์กลางการบินการขนส่งของภูมิภาคของนายกรัฐมนตรีร่วมกันครับ

 

อ่านเพิ่มเติม