CPN ปี 66 กวาดกำไร 15,062 ล้านบาท โต 40% ชี้การบริโภคกลุ่มกลาง-บนฟื้น

625
CPN

CPN เปิดผลประกอบการปี 2566 มีรายได้รวม 46,790 ล้านบาท โต 26% กำไรสุทธิ 15,062 ล้านบาท เพิ่ม 40% ปันผลนิวไฮที่หุ้นละ 1.80 บาท ชี้อานิสงส์กำลังซื้อกลางบน-ยอดเรสซิเดนส์ดี ปีนี้เตรียมเปิดเซ็นทรัล นครปฐม 30 มี.ค.67

นางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน บัญชี และบริหารความเสี่ยง บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา หรือ CPN กล่าวว่า ผลประกอบการยังคงแข็งแกร่ง โดยเฉพาะรายได้จากธุรกิจศูนย์การค้าและที่อยู่อาศัย ที่ในไตรมาส 4 มีกำไรสุทธิ 3,976 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 42% จากปีก่อนหน้า

CPN

ส่วนภาพรวมปี 2566 บริษัทฯ มีรายได้รวมและกำไรสุทธิตามงบการเงินสูงสุดเป็นประวัติการที่ 46,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24% จากปีก่อนหน้า และ 15,062 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 40% จากปีก่อน จาก 3 ปัจจัยบวก ได้แก่

  1. การฟื้นตัวของการบริโภคในประเทศ โดยเฉพาะกลุ่มกลาง-บน ขณะเดียวกันยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ การใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูล The 1 ร่วมกันระหว่างบริษัทฯ และผู้เช่า ส่งผลให้มีการเพิ่มขึ้นของยอดขายผู้เช่าและรายได้ค่าเช่าของบริษัทฯ
  2. รายได้จากโรงแรมใหม่และการโอนโครงการบ้านเดียวและคอนโดมิเนียม ในครึ่งปีหลัง 2566 มีการเพิ่ม 2 โครงการผสม (Mixed-use Project) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีและพระนครศรีอยุธยา
  3. การนำเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาใช้ในการบริหารจัดการ (ESG Initiative) ช่วยให้บริษัทฯ สามารถใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มอัตรากำไรจากการดำเนินงาน

CPN

ขณะเดียวกัน ในไตรมาส 4 ปี 2566 บริษัทฯ เดินหน้าแผนขยายธุรกิจสำเร็จในรูปแบบ ‘Retail-Led Mixed-Use Development’ ดังนี้

  • ธุรกิจศูนย์การค้า (Shopping Centre) เปิดศูนย์การค้า ‘เซ็นทรัล เวสต์วิลล์’ ศูนย์กลางแห่งใหม่ของกรุงเทพฝั่งตะวันตกในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งจัดเป็นโครงการ semi-outdoor ที่คำนึงถึงคุณภาพการใช้ชีวิตใกล้ชิดธรรมชาติของผู้คน สัตว์เลี้ยง และดูแลสิ่งแวดล้อมซึ่งได้รับผลตอบรับดีตั้งแต่วันเปิดโครงการ
  • ธุรกิจโครงการที่อยู่อาศัย (Residence) เปิดตัวโครงการคอนโดมิเนียม ‘เอสเซ็นท์ บุรีรัมย์’ และโครงการบ้านเดี่ยวอีก 2 แห่ง คือ ‘บ้านนิรดา พระราม 2’ ในเดือนตุลาคม และ ‘บ้านนิรดา อุทยาน-อักษะ’ ในเดือนธันวาคม
  • ธุรกิจโรงแรม (Hotel) เปิดตัวโครงการ ‘โรงแรมเซ็นทารา อยุธยา’ เพื่อเติมเต็มโครงกานรมิกซ์ยูสเซ็นทรัล อยุธยา

CPN

 

สำหรับปี 2567 เตรียมเปิดโครงการใหม่ต่อเนื่อง ล่าสุดได้เปิดศูนย์การค้า ‘เซ็นทรัล นครสวรรค์’ ในวันที่ 31 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา และเตรียมเปิด ‘เซ็นทรัล นครปฐม’ ปฐมบทใหม่แห่งการใช้ชีวิตในวันที่ 30 มีนาคม 2567

จากความสำเร็จของผลประกอบการปี 2566 ของบริษัทฯ นับว่าเป็นสัญญาณที่ดีทั้งต่อองค์กรและเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม โดยหากพิจารณาเศรษฐกิจไทยในปี 2566 พบว่า เติบโตที่ร้อยละ 1.9 จากปีก่อนหน้า มาจากการบริโภคภาคเอกชนเป็นหลักและมีทิศทางดีขึ้นจากปีก่อนหน้า ด้วยอัตราการว่างงานที่ลดลงและดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในไตรมาส 4 ปี 2566 อยู่ที่ระดับ 55.2 ถือเป็นตัวเลขสูงสุดในรอบ 16 ไตรมาส

CPN

ส่งผลให้การบริโภคภาคเอกชนเติบโตร้อยละ 7.4 จากปีก่อนหน้า โดยเฉพาะกลุ่มที่พักและบริการด้านอาหารที่เติบโตร้อยละ 12.8 ตามด้วยกลุ่มสินค้าไม่คงทนที่ ร้อยละ 4.5 และสินค้าคงทน ร้อยละ 3.6

ซึ่งทั้ง 3 กลุ่มนี้เป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในไตรมาส 4 ปี 2566 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จัดแคมเปญการตลาดกระตุ้นการจับจ่ายและท่องเที่ยวของประชาชนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกัน

ในปี 2567 สำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์ฯ) คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะเติบโตที่ร้อยละ 2.2-3.2 จากการบริโภคภาคเอกชนและการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวเป็นหลัก และคาดว่าการบริโภคของภาคเอกชนในปี 67 จะเติบโตร้อยละ 3 จากการ ฟื้นตัวของตลาดแรงงานและความเชื่อมั่นของผู้บริโภค

CPN

ทั้งนี้ บริษัทฯ ประกาศจ่ายปันผลนิวไฮในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 เพิ่มขึ้นจาก 1.15 บาท จากปีก่อนหน้า