5 เอสเอ็มอีไทย คว้า Bai Po Business Awards ครั้งที่ 19

406
Bai Po Business Awards

ไทยพาณิชย์ x ศศินทร์ มอบรางวัล Bai Po Business Awards ครั้งที่ 19 ให้ 5 เอสเอ็มอี ธุรกิจเด่นความยั่งยืน SHU-กรานมอนเต้-โกไฟว์-ลายวิจิตร-เอ.เบสท์

วันที่ 5 มีนาคม 2567 นายอดิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ นายกกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB) เปิดเผยว่า หลังช่วงการแพร่ระบาดโคงิดที่ผ่านมา ผู้ประกอบการไทยต้องปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลงโลก เพื่อให้อยู่รอดทันต่อคู่แข่งในประเทศและระดับโลก

รวมไปถึงการให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (ESG) ครอบคลุมสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

นายกฤษณ์ จันทโนทก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า เอสเอ็มอีเป็นรากฐานของระบบเศรษฐกิจประเทศ นอกจากการให้เงินทุนแล้ว ธนาคารมองว่าต้องเสริมองค์ความรู้ให้เอสเอ็มอีเติบโตแบบก้าวกระโดด รองรับการเปลี่ยนแปลงโลก อาทิ การพัฒนาดิจิทัลแพลตฟอร์ม ช่วยลดต้นทุน

สำหรับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 19 มี 5 ผู้ประกอบการได้รับรางวัล ดังนี้

1. บริษัท กราน-มอนเด้ จำกัด ได้รับ 3 รางวัล คือ

  • มิติองค์กรที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Business Practie)
  • การบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)
  • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

จากไอเดียตั้งต้นที่ตั้งใจซื้อที่ดินบริเวณทุบเขาอโศก เขาใหญ่ ไว้ทำไร่องุ่นเป็นที่พักตากอากาคมนวกกับการมองเห็นโอกาสธุรกิจไรป์ในประเทศไทยที่ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก

จุดเริ่มตันของอาณาจักร “กราน มอนเด้ ที่ไม่ได้มีเพียงไวน์ไทยเป็นไฮไลท์ แต่ยังต่อยอดไปสู่อีกหลากหลายธุรกิจที่เข้ามาเติมเต็มระบบนิเวศของธุรกิจให้เดิบโตอย่างยั่งยืน บุกเบิกการผลิตไวน์ไทยให้พัฒนาสู่มาตรฐานสากลและเป็นไวน์หนึ่งเดียวที่ได้รับเกียรติให้เสิร์ฟในงานประชุมเอเปค 2022

สะท้อนคุณภาพไวน์ไทยแก่ผู้นำระดับโลก พร้อมสร้างความยั่งยืนด้วยการพัฒนาธุรกิจควบคู่ไปกับสิ่งแวดล้อมด้วยการนำ Zero waste ที่เหลือจากกระบวนการผลิตมา ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ ตลอดจนสร้างงาน สร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่น

2. บริษัท โกไฟว์ จำกัด ได้รับ 3 รางวัล คือ

  • มิติองค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
  • การบริหาร จัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer Fooused Product and Service)
  • การสร้างธุรกิจ ด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurstip)

จากแรงบันดาลใจในการ Transforms ธุรกิจของครอบครัวให้เปลี่ยนจากการใช้ระบบเอกสารมาสู่ระบบดิจิทัลได้สำเร็จ โกไฟว์จึงได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ระดับมาตรฐานสากล ที่จะช่วยยกระดับระบบการทำงานด้านต่างๆ ของธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อม ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น เช่น โปรแกรม empeo ที่ช่วยบริหารงาน HR แบบครบวงจร โปรแกรม Venio ที่ช่วยบริหารงาน CRM บริหารทีมชาย และดูแลลูกค้า

ซึ่งทั้งสองโปรแกรมนี้ได้รับรางวัล Thailand ICT Awards สาขา Big data และ Business Service จากสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI)

นอกจากนี้ ยังมุ่งสร้างความ ยั่งยืนด้วยการดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสภายใต้หลักธรรมาภิบาลและช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีบุคลากรน้อยกว่า 20 คน ให้ใช้ซอฟต์แวร์ empeo ได้ฟรี เพื่อช่วยผลักดันให้ธุรกิจเติบโตไปด้วยกัน

3. บริษัท ชู โกลบอล จำกัด ได้รับ 3 รางวัล คือ

  • มิติการบริหารจัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Markeing)
  • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Foaused Product and Service)
  • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)

จากจุดเริ่มต้นที่ชื่นชอบแฟชั่น มีการ Mix & Match สไตล์เครื่องแต่งกายใช้เองด้วย Sense of Fashion จนสามารถทำรายได้เลี้ยงตนเองได้ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษา

แบรนด์ SHU สะท้อนภาพลักษณ์ด้วยคอนเซ็ปต์ Everyday Lifesyle Fashion และเป็นผู้พัฒนารองเท้า SOFASHOES ที่ผ่านการรับรองโดยแพทย์ด้านศัลยกรรมกระดูกและ ข้อ ว่ารองเท้าช่วยลดอาการจากโรครองซ้ำได้จริง จนได้รับรางวัลนวัตกรรมดีเด่นจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ปี 2013

โดดเด่นด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการที่สามารถนำพาแบรนด์ไทยให้ก้าวเข้าสู่รันเวย์ระดับโลกได้ รวมถึงสร้างความยั่งยืนด้วยการออกแบบสินค้าให้มีสไตล์การใช้งานได้ยาวนานในทุกยุคสมัย เพื่อช่วยลดการเกิดขยะ พร้อมวางแผนจะนำวัสดุที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติมาใช้ในการผลิตสินค้าใน
อนาคต

4. บริษัท ลายวิจิตร จำกัด ได้รับ 3 รางวัล คือ

  • องค์กรที่มีการสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovative Enterprise)
  • การบริหาร จัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
  • การบริหาร จัดการด้านการสร้างตราสินค้าและการตลาด (Branding and Marketing)

จากโรงงานไม้ เจี่ย เช่ง ฮวด ที่ทำธุรกิจปูพื้นไม้ นำไม้มาแปร รูปทำเป็นไม้ปาร์เกต์ ซึ่งเป็นเจ้าแรกในไทย จนมาเจอวิกฤติต้มยำกุ้งทำให้ออเดอร์จากต่างประเทศลดลง

ดังนั้น เพื่อให้ธุรกิจไปต่อได้ จึงมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อตอบโจทย์และแก้ Pain point ให้แก่กลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ช่วยลดระยะเวลาในการติดตั้งหน้างาน

สามารถให้บริการได้แบบ One Stop Services และตอบโจทย์ลูกค้าด้วยไอเดียเพิ่มพื้นที่ใช้สอย เพิ่มความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังเดินหน้านำนวัตกรรมใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการผลิตเพื่อป้องกันปัญหาปลวก พร้อมสร้างความยั่งยืนให้ธุรกิจด้วยแนวคิด Zero Waste นำเศษวัสดุเหลือใช้ มาต่อยอดเป็นเฟอร์นิเจอร์ ของตกแต่งบ้าน ภายใต้แบรนด์ ลลิต บาย ลายวิจิตร อีกด้วย

5. บริษัท เอ.เบสท์ อินเตอร์ โปรดักส์ จำกัด ได้รับ 3 รางวัล คือ

  • การบริหารจัดการด้านสินค้าและบริการที่สร้างความ พึ่งพอใจให้กับลูกค้า (Customer-Focused Product and Service)
  • การบริหารจัดการด้านการปฏิบัติการ (Operational Best Practice)
  • การสร้างธุรกิจด้วยพลังแห่งการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurhip)

จากจุดเริ่มต้นธุรกิจโรงกลึง ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาต่อยอดธุรกิจผ่านการรับฟังความต้องการของลูกค้า จึงขยายไลน์ธุรกิจมาผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกควบคู่ไปกับโลหะ

โดยเป็นผู้ออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์อลูมิเนียม และพลาสติกสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและเวชภัณฑ์ต่างๆ ได้มาตรฐานระดับสากล ทั้ง ISO 9001 และ IATF

โดยพัฒนากระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย มีการนำแนวคิดเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy เข้ามาใช้ในโรงงาน จัดทำ Zero Bin อันเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ Zero Waste รวมถึงมีผลิตภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลเป็นทางเลือกให้ลูกค้า เพื่อตอบโจทย์ คนใช้ ใส่ใจโลก

ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัลรวมครั้งนี้ด้วยแล้ว เป็นจำนวนทั้งสิ้น 99 ราย และมีบริษัทที่ได้รับรางวัลเติบโตและเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ (mai) และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ไปแล้ว 15 บริษัท