เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ ส่ง ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัลร่วมทุน จักษุ รัตนิน ผุด CareCover Clinic

1068
MTL

ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล ร่วมลงทุนกับ โรงพยาบาล จักษุ รัตนิน เปิดตัว “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก” ให้บริการลูกค้าบุคคลทั่วไป ลูกค้าองค์กร ประกันทั้งแบบรายกลุ่มและรายเดี่ยว ตั้งเป้าจะเชื่อมต่อกับทุกบริษัทประกันภัยเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสำรองจ่ายในอนาคตด้วย

นายสาระ ล่ำซำ กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด และกรรมการ บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด (Fuchsia Venture Capital) เปิดเผยว่า

บริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด ร่วมกับ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ลงทุนก่อตั้งบริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด พร้อมเปิดตัว “แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก (CareCover Clinic)” สาขาแรกที่อาคารเมืองไทยภัทร คอมเพล็กซ์ ชั้น 4 โซนพลาซ่า โดยให้บริการการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งการตรวจรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง การทำกายภาพบำบัด การตรวจสุขภาพประจำปี และการฉีดวัคซีน เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับการดูแลรักษา การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

จากแนวโน้มที่เติบโตของประกันสุขภาพและสิ่งที่ตามมาคือความต้องการในการเข้าถึงการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและสะดวกสบาย บริษัทจึงเห็นโอกาสในการเข้ามาตอบโจทย์ในจุดนี้ทั้งสำหรับลูกค้าประกันชีวิตและบุคคลทั่วไป สามารถเข้ามาใช้บริการที่คลีนิคได้

MTL

ด้านนางสาววรัดดา รัตนิน รองประธานกรรมการ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน กล่าวว่า สำหรับโรงพยาบาลจักษุ รัตนินเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางตาแห่งแรกของประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2507 โดย ศ.นพ. อุทัย รัตนิน และในปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่ 60 ภายใต้การดูแลของ นพ.สรรพัฒน์ รัตนิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ซึ่งมีอุดมการณ์สืบถอดจากรุ่นสู่รุ่น ในการดูแลรักษาดวงตาให้คนไทยมีสุขภาพตาที่ดี โดยศ.นพ.อุทัย รัตนิน เป็นจักษุแพทย์คนแรกของโลก ผู้ค้นคว้าวิจัยลักษณะภายในของจอประสาทตาในภาวะปกติอย่างสมบูรณ์แบบ ถูกนำมาเป็นหลักวิชาพื้นฐานของวิชาจักษุวิทยาและเป็นบรรทัดฐานอ้างอิงของจักษุแพทย์ทั่วโลกตลอดมาจนถึงทุกวันนี้

โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นหนึ่งในผู้นำทางด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์และดูแลรักษาผู้ป่วยด้วยนวัตกรรมอันทันสมัย พร้อมด้วยมาตราฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัย พร้อมไปด้วยทีมจักษุแพทย์ 41 คน ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคตาครอบคลุมทุกสาขาจักษุวิทยา เช่น จอประสาทตา กระจกตา ต้อหิน ต้อกระจก โรคตาในเด็ก ศูนย์เลสิค เป็นต้น พร้อมด้วยทีมพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ผู้ชำนาญงานด้านจักษุคอยให้การดูแลและบริการด้านการรักษาดวงตาอย่างมืออาชีพ

สำหรับการร่วมเป็นพันธมิตรกับฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล เพื่อให้บริการในด้านการรักษาระดับปฐมภูมิ (Primary Care) เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพและสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อว่า แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก จะสามารถก้าวขึ้นเป็นสหคลินิกที่มีคุณภาพและเป็นตัวเลือกแรกของใครอีกหลายคน

MTL

ขณะที่ นางสาวฤทัย สุทธิกุลพานิช กรรมการ บริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด กล่าวว่า สำหรับแคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก จัดตั้งขึ้นตามวิสัยทัศน์ของบริษัท ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล จำกัด และ โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน ที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาระดับปฐมภูมิ (Primary Care) เพราะการรักษาระดับปฐมภูมิ มีความสำคัญอย่างมาก

และถือเป็นการดูแลสุขภาพด่านแรก ซึ่งเป็นการรักษาทั้งโรคทั่วไป การป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อจัดการกับโรคที่ไม่รุนแรงและแก้ไขปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่ในระยะแรก เพื่อช่วยป้องกันและ ลดความเจ็บป่วยที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายที่จะตามมา โดยเปิดให้บริการสาขาแรกและมีแผนที่จะขยายสาขาอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของเราได้มากขึ้น

สำหรับ ฟูเชีย เวนเจอร์ แคปิทัล ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2560 เป็นบริษัทเงินร่วมลงทุนภายใต้กลุ่มของ เมืองไทย กรุ๊ป โฮลดิ้ง ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจการเงินในประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยบริษัทเน้นลงทุนในธุรกิจและเทคโนโลยีที่จะช่วยยกระดับความมั่งคั่งและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค อาทิเช่น Insurtech และ Healthtech ทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งให้การสนับสนุนบริษัทร่วมลงทุนทั้งในด้านการเงินและการพัฒนาในทุก ๆ ด้านตลอดจนการเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับ Ecosystem ของกลุ่มบริษัท

ด้านแพทย์หญิงเชอรี่วิน คงมา ผู้อำนวยการคลินิก บริษัท เมืองไทยรัตนิน จำกัด กล่าวว่า สำหรับแคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก สาขาแรก เปิดให้บริการทั้งในด้านเวชกรรมและกายภาพบำบัด โดยในด้านเวชกรรม บริการจะครอบคลุมการดูแลรักษาโรคทั่วไปและโรคเรื้อรัง รวมไปถึงการส่งเสริมและป้องกันสุขภาพ เช่น การตรวจสุขภาพ การฉีดวัคซีนประจำปี และการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เป็นต้น ทั้งนี้ทางแคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก มีวิสัยทัศน์ว่าแพทย์ประจำคลินิกจะเปรียบเสมือนแพทย์ส่วนตัวของคนไข้และผู้มารับบริการทุกคน

ดังนั้นหากมีความจำเป็นที่จะต้องส่งต่อคนไข้ไปรักษาต่อในโรงพยาบาลหรือเพื่อพบแพทย์เฉพาะทาง คลินิกจะทำหน้าที่ประสานงานกับโรงพยาบาลปลายทางเพื่อให้กระบวนการการดูแลและรักษาคนไข้มีความต่อเนื่องและสมบูรณ์ที่สุด ในด้านกายภาพบำบัด เราเน้นการดูแลรักษาโรคระบบกระดูกและกล้ามเนื้อเช่น กลุ่มอาการที่เกิดจากการทำงานหรือ Office Syndrome
โดยพันธกิจของคลินิกจะเน้นถึงการรักษาที่มีคุณภาพสะดวกสบายและเข้าถึงได้ว่า “โดยในทุก ๆ บริการจะมุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมและการให้การรักษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของ แต่ละบุคคล

และในอนาคตเรามีแผนที่จะขยายไปยังบริการอื่น ๆ มากขึ้น ทั้งบริการปรึกษาทางไกล หรือ Telemedicine โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนช่วยเหลือการบริการอื่น ๆ ในสาขาใหม่ที่ตอบโจทย์มากขึ้น โดยคลินิกสามารถรองรับทั้งลูกค้าที่เป็นบุคคลทั่วไป ลูกค้าองค์กร รวมถึงลูกค้าประกันทั้งแบบรายกลุ่ม และรายเดี่ยว ซึ่งเรามีเป้าหมายที่จะเชื่อมต่อกับทุกบริษัทประกันภัยเพื่อให้ผู้เข้ารับบริการไม่ต้องสำรองจ่าย

MTL

ทั้งนี้ แคร์คัฟเวอร์ สหคลินิก (CareCover Clinic) เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น. (กายภาพบำบัดเวลา 11.00 – 20.00 น.) ปิดให้บริการในวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ โดยสามารถนัดหมายหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.094-892-6999 หรือ Line ID: @carecoverclinic