ซีพี ออลล์ เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 5-10 ปี ที่ 3.45-3.85% เสนอขาย 22-26 มี.ค. 67

499

“ซีพี ออลล์” เคาะดอกเบี้ยหุ้นกู้อายุ 5-10 ปี ที่ 3.45-3.85% เสนอขาย 22-26 มี.ค.67 เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์

ซีพี ออลล์ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เซเว่น เดลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เคาะอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ที่จะเสนอขายแก่ประชาชนเป็นการทั่วไป เสนอขายผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ รวมถึงขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet ระหว่างวันที่ 22 และ 25 – 26 มีนาคม 2567

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านเซเว่น อีเลฟเว่น เซเว่น เดลิเวอรี่ และผู้ถือหุ้นใหญ่ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดอัตราดอกเบี้ยสำหรับหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 3 ชุด ประกอบด้วย

 • หุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.45% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 8 ปี 1 เดือน 16 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี
 • หุ้นกู้ชุดที่ 3 อายุ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.85% ต่อปี

ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 6 เดือน โดยซีพี ออลล์ จะเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป ระหว่างวันที่ 22 และ 25-26 มีนาคม 2567 ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 9 แห่ง ได้แก่

 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย
 • ธนาคารทหารไทยธนชาต
 • ธนาคารยูโอบี
 • บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร

ทั้งช่องทางสาขาและออนไลน์ รวมทั้งเสนอขายผ่านแอปพลิเคชั่น TrueMoney Wallet

สถาบันการเงินผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ เชื่อมั่นว่าหุ้นกู้ซีพี ออลล์ จะได้รับการตอบรับจากผู้ลงทุนเป็นอย่างดี เนื่องจากธุรกิจของซีพี ออลล์ ซึ่งเป็นที่รู้จักในแบรนด์ “เซเว่น อีเลฟเว่น” เป็นแบรนด์ที่ประชาชนทั่วไปคุ้นเคย เข้าถึงสินค้าและบริการได้สะดวกในทุกช่องทาง

ขณะเดียวกัน ผู้ลงทุนยังมั่นใจในโอกาสและศักยภาพการเติบโตของซีพี ออลล์ ซึ่งการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ มั่นใจว่า ด้วยอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ “ซีพี ออลล์” ภายใต้อันดับความน่าเชื่อถือ “A+” และมีแนวโน้มเป็น “บวก” (Positive) จะเพิ่มความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นอีกสำหรับผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่น่าพอใจ ภายใต้ความเสี่ยงที่ยอมรับได้