บลจ.กสิกรไทย ส่ง “KINDIARMF” ลุยหุ้นอินเดีย IPO 12-18 มี.ค.นี้

437
กองทุน KINDIARMF บลจ.กสิกรไทย

บลจ.กสิกรไทย พร้อมส่งกองทุนลดหย่อนภาษีน้องใหม่ “KINDIARMF” สร้างผลตอบแทนในระยะยาวเพื่อการเกษียณ มองหุ้นอินเดียเป็นตลาดแห่งโอกาสการลงทุน มีปัจจัยสนับสนุนจากเศรษฐกิจที่โตเร็วที่สุดในโลก ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ความได้เปรียบเชิงโครงสร้างประชากร มีศักยภาพการเติบโตสูง พร้อม IPO 12-18 มี.ค.นี้

นายวจนะ วงศ์ศุภสวัสดิ์ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุน บลจ.กสิกรไทย เปิดเผยว่า หุ้นอินเดียเป็นตลาดแห่งโอกาสของผู้ลงทุน โดยมีปัจจัยด้านโครงสร้างประชากร ตลาดแรงงานที่เติบโตได้ดี การบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ขยายตัวเพิ่มขึ้น เป็นปัจจัยสนับสนุนการเติบโตของประเทศอินเดีย

ทั้งนี้ บลจ.กสิกร ได้จัดตั้งกองทุนลดหย่อนภาษีน้องใหม่ล่าสุดที่เน้นโอกาสสร้างผลตอบแทนในระยะยาวในตลาดหุ้นอินเดีย ชื่อว่า กองทุนเปิดเค อินเดีย หุ้นทุนเพื่อการเลี้ยงชีพ หรือ KINDIARMF โดยมีกำหนดเปิดเสนอขายครั้งแรก (IPO) ระหว่างวันที่ 12-18 มี.ค. 67

นายวจนะกล่าวต่อไปว่า กองทุน KINDIARMF มีนโยบายลงทุนผ่านกองทุนหลัก Goldman Sachs India Equity Portfolio Class I Shares (Acc.) ทั้งนี้กองทุนจะเน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพดี และเติบโตสูง อาทิ ICICI Bank ธนาคารเอกชนที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของอินเดีย, Infosys บริษัทผู้ให้บริการด้านไอทีที่ใหญ่ที่สุดในอินเดีย, Tata Motors ผู้ผลิตรถยนต์ยักษ์ใหญ่ของอินเดีย และ Sun Pharma บริษัทยาที่ใหญ่ที่สุดของอินเดีย เป็นต้น

โดยเน้นเข้าซื้อหุ้นในจังหวะที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง แบ่งสัดส่วนเป็นหุ้นขนาดเล็กและกลาง 48% และหุ้นขนาดใหญ่ 47% เพื่อหาโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ได้มากกว่าดัชนีชี้วัด (ข้อมูล ณ 30 พ.ย. 66)

“อินเดียเป็นประเทศที่เศรษฐกิจโตเร็วที่สุดในโลก โดยคาดการณ์ GDP ปี พ.ศ.2567 ไว้ที่ 7.6% ซึ่งการเติบโตของอินเดียไม่ได้มาจากการส่งออกเป็นหลักเพียงอย่างเดียว แต่เป็นการใช้จ่ายภายในประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ “Atmanirbhar Bharat หรือ อินเดียที่พึ่งพาตนเอง””

ประกอบกับอินเดียมีความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานสำหรับรองรับการเป็นฐานการผลิตใหม่ของโลกในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย เนื่องจากรัฐบาลได้อัดฉีดเม็ดเงินลงมาอย่างต่อเนื่อง และมีความได้เปรียบเชิงโครงสร้างประชากรเป็นอย่างมาก โดยอยู่ในวัยทำงานมากถึง 68% จึงเป็นประเทศที่มีศักยภาพในการพัฒนาได้อีกมากในอนาคต

“อย่างไรก็ดี แม้ว่าตลาดหุ้นอินเดียมีระดับมูลค่าหุ้น (Valuation) ที่ค่อนข้างสูง แต่กำไรบริษัทจดทะเบียนยังคงขยายตัวได้ดี ทำให้ตลาดหุ้นอินเดียยังคงสามารถสร้างผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีได้ในระดับที่น่าสนใจ” นายวจนะกล่าว

นายวจนะกล่าวเพิ่มเติมว่า แนะนำให้มีกองทุนหุ้นอินเดียเป็นหนึ่งในกองทุนหลักของพอร์ตการลงทุน (Core Portfolio) ในสัดส่วนประมาณ 4%

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :