กรุงศรีร่วม อนุรักษ์พัฒนาโบราณสถาน จังหวัดบ้านเกิด

329

นายเคนอิจิ ยามาโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) นำทีมอาสาสมัครผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและพนักงาน ร่วมกิจกรรม อนุรักษ์พัฒนาโบราณสถาน และปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ณ วัดเชิงท่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่ออนุรักษ์มรดกทางประวัติศาสตร์ของประเทศให้ดำรงสืบไป โดยกรุงศรีได้กิจกรรมดังกล่าวต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 20