แอกซ่า ประกันภัย คุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงเจอ-จ่าย-จบรับเงินก้อนสูงสุด 9แสนบาท

397
แอกซ่า ประกันภัย

แอกซ่า ประกันภัย นำเสนอประกันสุขภาพ สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์ ให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งในผู้หญิงไทยทุกระยะ ทั้งลุกลามและไม่ลุกลาม หากแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็งรับทุนประกันทันทีสูงสุดถึง 900,000 บาท เบี้ยประกันเริ่มต้น 3 บาทต่อวัน

นายอเล็กซานเดอร์ แก้วศายวงศ์ ผู้อำนวยการบริหารสายงานประกันสุขภาพ บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า แอกซ่า ประกันภัย ได้นำเสนอ ประกันสุขภาพ “สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” (SmartCare Cancer)

แผนประกันภัยโรคมะเร็งให้ความคุ้มครองโรคมะเร็งทุก ทุกระยะ ทั้งลุกลามและไม่ลุกลาม จ่ายเงินก้อนทันทีที่แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคมะเร็ง ด้วยวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้นวันละ 3 บาท เพื่อช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นด้านสุขภาพในอนาคตสำหรับผู้หญิง

ปัจจุบันพบว่า สาเหตุหลักในการเสียชีวิตมากที่สุดของผู้หญิงไทย ได้แก่ โรคมะเร็ง โดย โรคมะเร็งเต้านม มาเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ โรคมะเร็งปากมดลูก ดังนั้น เพื่อให้ความคุ้มครองโรคร้ายแรงครอบคลุมมากขึ้น บริษัทจึงได้พัฒนาประกันสุขภาพ “สมาร์ทแคร์ แคนเซอร์” (SmartCare Cancer) ซึ่งเป็นแผนประกันภัยโรคมะเร็ง รับประกันตั้งแต่ตั้งแต่อายุ 15 วัน – 59 ปี ให้ความคุ้มครองครอบคลุมโรคมะเร็งทุกชนิด ทุกระยะ ทั้งลุกลามและไม่ลุกลาม

กรณีตรวจพบว่าป่วยด้วยโรคมะเร็งผู้เอาประกันรับเงินก้อนทันทีแบบเจอจ่ายจบวงเงินสูงสุดถึง 900,000 บาท จ่ายเบี้ยประกันเริ่มต้น 3 บาท/วัน สมัครง่าย ไม่ต้องตรวจสุขภาพ หากซื้อแผนครอบครัว ได้รับความคุ้มครองบุตรที่มีอายุตั้งแต่ 15 วัน – 22 ปี และยังไม่สมรส โดยไม่จำกัดจำนวน และไม่ต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่ม