สรรพากร ทยอย คืนภาษี ภงด. 90/91แล้ว 1.8 หมื่นล้านบาท แจงใกล้หมดเขตคืนช้าเพราะคนยื่นเยอะ

444

กรมสรรพากรเผยมีผู้ยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วกว่า 6 ล้านแบบ คืนภาษี แล้วกว่า 1.8 หมื่นล้านบาท แจงคืนภาษีช้าเพราะช่วงใกล้หมดเขตยื่นแบบประชาชนยื่นเยอะกว่าช่วงแรก มีเอกสารที่ใช้เวลาตรวจสอบนาน

14 มี.ค. 2567 นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า หลังจากกรมสรรพากรได้เปิดให้ยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90/91) ปีภาษี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ความคืบหน้าการยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ข้อมูลวันที่ 11 มี.ค. 2567 พบว่า มีการยื่นแบบภาษีทั้งหมด 6,012,136 แบบ เพิ่มขึ้น 341,437 แบบ หรือ 6.02% จากปีภาษี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 5,670,699 แบบ

ขณะที่มีแบบภาษีที่ขอคืน 2,926,200 แบบ เพิ่มขึ้น 354,215 แบบ หรือ 13.77% จากปีภาษี 2565 ซึ่งอยู่ที่ 2,571,985 แบบ โดยกรมสรรพากรได้ คืนภาษี แล้ว 1,985,497 แบบ เพิ่มขึ้น 48,727 แบบ หรือ 2.52% จากปีภาษี 2565 เป็นยอดภาษีที่คืน 18,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 508 ล้านบาท หรือ 2.79% จากปีภาษี 2565

“ในช่วงท้ายๆ ก่อนจะหมดเขตการยื่นภาษีกรมสรรพากรอาจจะคืนภาษีช้าไปบ้าง เนื่องจากจะมีประชาชนเข้ามายื่นเป็นจำนวนมากกว่าช่วงแรก ประกอบกับอาจมีกรณีที่มีการยื่นเอกสารที่ต้องใช้เวลาตรวจสอบนานซึ่งก็กระทบไปถึงผู้ที่ยื่นแบบปกติด้วย”

ทั้งนี้ การยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90/9) ของปีภาษี 2566 สามารถ ยื่นแบบด้วยกระดาษได้ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 และ ยื่นแบบทางอินเทอร์เน็ตได้ถึงวันที่ 9 เมษายน 2567

อ่านข่าวอื่น ๆ