วิทัย รัตนากร นั่ง ผอ. ธนาคารออมสิน ต่ออีก 1 วาระ

550

14 มี.ค. 67 นายธีรัชย์ อัตนวานิช อธิบดีกรมศุลกากร และประธานกรรมการธนาคารออมสิน ได้ลงนามต่อสัญญาจ้างนายวิทัย รัตนากร ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินอีก 1 สมัย เป็นระยะเวลา 4 ปี ถึง เดือน มิ.ย. 2571 จากที่กำลังจะครบวาระแรก ในเดือน มิ.ย. 2567 หลังได้ดำเนินการตามขั้นตอน ทั้งการประเมินผลงาน การเจรจาสัญญา และได้รับการอนุมัติจากกระทรวงการคลังเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยนับตั้งแต่ที่นายวิทัย รัตนากร เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสินเมื่อปี 2563  ได้ชูบทบาทการเป็นธนาคารเพื่อสังคม (Social Bank) โดยได้ประกาศรุกธุรกิจจำนำทะเบียนรถ ด้วยการร่วมทุนกับบริษัท ศรีสวัสดิ์คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดตั้งบริษัท เงินสดทันใจ จำกัด ตั้งเป้าลดดอกเบี้ยสินเชื่อจำนำทะเบียนจาก 24% ให้เหลือ 18%

สำหรับประวัติการทำงานก่อนดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ได้แก่

  • พ.ศ. 2564 – 2565 กรรมการ คณะกรรมการกำกับการแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อย
  • พ.ศ. 2561 – 2563 เลขาธิการคณะกรรมการ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
  • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ และรักษาการผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านเศรษฐกิจ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
  • พ.ศ. 2560 – 2561 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ธนชาต จำกัด
  • พ.ศ. 2559 – 2561 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลงทุนและบริหารการเงิน (Chief Financial Officer)
  • พ.ศ. 2558 – 2559 รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มลูกค้าธุรกิจและภาครัฐ
  • พ.ศ. 2554 – 2557 ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัท สายการบินนกแอร์ จำกัด (มหาชน)
  • พ.ศ. 2553 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด
  • พ.ศ. 2550 – 2553 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนนครหลวงไทย จำกัด (ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภัทร จำกัด)