CPN แนะหั่น ภาษีนำเข้าลักซูรี เหลือ 15% ดันไทยแหล่งช้อปปิ้งเทียบสิงคโปร์-ฮ่องกง

595

CPN แนะจับจังหวะท่องเที่ยวขาขึ้น นทท. ช้อปปิ้งแหลก ชงรัฐคลอดมาตรการจูงใจลด ภาษีนำเข้าลักซูรี เหลือ 15% จากอัตราเดิม 30% ดึงกำลังซื้อต่างชาติซื้อแบรนด์เนมในประเทศ เชื่อไทยเป็นแหล่งช้อปปิ้งเทียบชั้นสิงคโปร์-ฮ่องกงได้

วันที่ 15 มีนาคม 2567 นางสาววัลยา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN เปิดเผยว่า ปัจจุบันกำลังซื้อในไทยได้รับสัญญาณบวกจากกลุ่มนักท่องเที่ยว สอดคล้องจากข้อมูลจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ประเมินชาวต่างชาติเดินทางเข้าไทยในปีนี้มากกว่า 30 ล้านคน

ขณะที่ปัจจัย “ฟรีวีซ่า” ก็เป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนสำคัญ ที่ส่งผลดีต่อภาคค้าปลีกไทย สะท้อนจากทราฟฟิกของศูนย์การค้าในย่านท่องเที่ยว อาทิ เซ็นทรัล เวิลด์ มีนักท่องเที่ยวจีนจำนวนมาก

อย่างไรก็ดี ภาคค้าปลีกเป็นแรงส่งสำคัญในการกระตุ้น GDP ประเทศได้ จากชาวต่างชาติที่มีอินไซด์การจับจ่ายช้อปปิ้งมากกว่าคนไทยถึง 10 เท่า

สำหรับประเทศไทยก็มีศักยภาพสูงในการเป็นเดสติเนชั่นด้านการท่องเที่ยวและช้อปปิ้งสินค้าลักซูรี เทียบเท่าสิงคโปร์และฮ่องกง สะท้อนจากแบรนด์เนมรายใหญ่ได้ขยายช็อปขนาดใหญ่ในไทยเพิ่มขึ้น

โดยการส่งเสริมไทยสู่จุดหมายปลายทางการช้อปปิ้งลักซูรี รัฐบาลเพิ่มมาตรการจูงใจให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางมาไทยด้วยมาตรการลดหย่อนภาษีสินค้านำเข้าในอัตราลดลงมาราว 15% จากปัจจุบันมีอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศอยู่ที่ 30%

หากทำได้จะทำให้ไทยสามารถแข่งขันได้ทัดเทียมกับสิงคโปร์และฮ่องกง ในการเป็นเดสติเนชันการท่องเที่ยวและช้อปปิงในระดับภูมิภาค ที่จะทำให้เกิดการรีวิสิทของของนักท่องเที่ยวมาไทยได้

นอกจากนี้ นโยบายรัฐบาลในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 มีไฮไลต์ คือ การจัดเทศกาลสงกรานต์ ตลอดเดือนเมษายน เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่ดีต่อสภาพเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยรวม

ซึ่งเซ็นทรัล ได้เตรียทแคมเปญใหญ่ในสงกรานต์ รองรับกำลังซื้อของผู้บริโภค โดยเฉพาะโซนหัวเมืองใหญ่ และเมืองท่องเที่ยว ที่ปัจจุบันบริษัทฯ เปิดให้บริการศูนย์การค้าครอบคลุม 21 จังหวัดทั่วประเทศ

อ่านข่าวอื่น ๆ