ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย CB 25 หลักทรัพย์ มีผล 25 มี.ค.67

619

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย CB “25 หลักทรัพย์” มีผล 25 มี.ค.67 เหตุผู้ถือหุ้นน้อย 50% ของทุนชำระแล้ว และศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ประกาศ เปลี่ยนเครื่องหมาย C เป็น CB บนหลักทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน มีผลวันที่ 25 มีนาคม 2567 เนื่องจากส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว โดยมีรายชื่อหลักทรัพย์ดังนี้

 • บริษัท เอเคเอส คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (AKS)
 • บริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (B52)
 • บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (DIMET)
 • บริษัท อีเทอเนิล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) (EE)
 • บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) (EFORL)
 • บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (EMC)
 • บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) (GLOCON)
 • บริษัท กรีนเทค เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) (GTV)
 • บริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO)
 • บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) (JCKH)
 • บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (KC)
 • บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) (KKC)
 • บริษัท เคดับบลิวไอ จำกัด (มหาชน) (KWI)
 • บริษัท เนชั่น กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (NATION)
 • บริษัท เอ็นอีพี อสังหาริมทรัพย์ และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (NEP)
 • บริษัท นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (NEWS)
 • บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน) (PPPM)
 • บริษัท สามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) (SDC)
 • บริษัท สกาย ทาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (STOWER)
 • บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน) (TNDT)
 • บริษัท ทีอาร์ซี คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (TRC)
 • บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) (TSI)
 • บริษัท ยูนิค ไมนิ่ง เซอร์วิสเซส จำกัด (มหาชน) (UMS)
 • บริษัท วาว แฟคเตอร์ จำกัด (มหาชน) (W)

และขึ้นเครื่องหมาย CB บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (JKN) เหตุศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ มีผล 25 มีนาคม 2567

ทั้งนี้ หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูกเปลี่ยนเครื่องหมายจาก C เป็น CB ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง มาตรการดำเนินการกรณีบริษัทจดทะเบียนมีเหตุการณ์ที่อาจมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและการดำเนินธุรกิจ

และหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

อ่านข่าวอื่น ๆ