ไทยสมุทรประกันชีวิต คลอดสะสมทรัพย์ไซซ์เล็กเจาะคนรุ่นใหม่เบี้ยเริ่มต้น 500 บาทต่อเดือน

341

ไทยสมุทรประกันชีวิต พัฒนาประกันออมทรัพย์ “โอชิ สมอล เซฟไลฟ์ 18/10” ชำระเบี้ย 10 ปี คุ้มครองชีวิต 18 ปี ผ่านช่องทางออนไลน์ เบี้ยประกันใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท จ่ายเบี้ยเริ่มต้น 500 บาทต่อเดือน

นางนุสรา (อัสสกุล) บัญญัติปิยพจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยสมุทรประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ไทยสมุทรประกันชีวิต” ได้นำเสนอ ประกันออมทรัพย์ “โอชิ สมอล เซฟไลฟ์ 18/10” เพื่อเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่

ที่เริ่มทำประกันชีวิตเป็นฉบับแรก ชำระเบี้ยประกันเริ่มต้น เดือนละ 500 บาท ผ่านช่องทางออนไลน์ ไม่ต้องตรวจสุขภาพ เบี้ยประกันนำไปใช้สิทธิในการลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 100,000 บาท

สำหรับ ประกันชีวิต “โอชิ สมอล เซฟไลฟ์ 18/10” รับประกันตั้งแต่อายุ 30 วัน – 55 ปี ชำระเบี้ยประกันภัยเป็นรายเดือน เบี้ยประกันเริ่มต้น 500 บาทต่อเดือน ระยะเวลาการชำระเบี้ยฯ 10 ปี ให้ความคุ้มครอง 18 ปี

และเมื่อครบกำหนดสัญญาในปีสุดท้ายรับเงินคืน 150% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ให้ความคุ้มครองชีวิตสูงสุดถึง 450% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย (กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ) ไม่ต้องตรวจสุขภาพ แต่แถลงสุขภาพในใบคำขอเอาประกันภัย เบี้ยประกันชีวิตสามารถนำไปอ้างอิงลดหย่อนภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนด ผ่านช่องทางออนไลน์ https://oceanlifeth.co/Product-Ochi-Smallsafelife-18-10