ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่พิจารณาคำร้อง กกต.ยุบ “พรรคก้าวไกล” ขอให้ กกต.ส่งเอกสารฉบับชัดเจนภายใน 7 วัน

646
ศาลรัฐธรรมนูญ พรรคก้าวไกล

ศาลรัฐธรรมนูญ ยังไม่พิจารณาคำร้อง กกต.ยุบ “พรรคก้าวไกล” เหตุเอกสารบางรายการยังไม่ชัดเจน และขอให้ กกต.ส่งเอกสารภายใน 7 วัน

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีการประชุมประจำสัปดาห์ในวันนี้ ยังไม่มีการพิจารณาคำร้องของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ที่เสนอให้วินิจฉัยยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรค

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และ พรรคก้าวไกล ที่เสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 และใช้เป็นนโยบายในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

เนื่องจากเอกสารบางรายการยังไม่ชัดเจน จึงให้คณะกรรมการการเลือกตั้งส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนต่อศาลรัฐธรรมนูญ ภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :