“วิญญู ไชยวรรณ” ลาออกซีอีโอธนาคารไทยเครดิต แต่งตั้ง “รอยย์” นั่งแทน

1275
วิญญู ไชยวรรณ ธนาคารไทยเครดิต

“วิญญู ไชยวรรณ” ลาออกซีอีโอธนาคารไทยเครดิต แต่งตั้ง “รอยย์ ออกุสตินัส กุนารา” นั่งแทน ซึ่งปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว โดยมีผล 22 มี.ค.67

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) หรือ CREDIT แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 ว่า ตามที่ บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ได้มีการแจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เกี่ยวกับมติคณะกรรมการธนาคารครั้งที่ 2/2567 ซึ่งอนุมัติแต่งตั้งนายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แทน นายวิญญู ไชยวรรณ ซึ่งปัจจุบันได้รับความเห็นชอบจากธนาคารแห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 จึงขอเรียนแจ้งให้ทราบดังนี้

1. นายรอยย์ ออกุสตินัส กุนารา จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2567 โดยนายรอยย์จะดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมกับเปลี่ยนแปลงโครงสร้างองค์กรให้เหลือเพียงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

2. นายวิญญู ไชยวรรณ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีผลตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567

ทั้งนี้นายวิญญูยังคงดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม ประธานคณะเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการกำกับความเสี่ยง และกรรมการบรรษัทภิบาลและการพัฒนาอย่างยั่งยืน