ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย H หุ้น INSURE หยุดเทรดชั่วคราว หลังพบบิ๊กล็อต 27.47%

503

ตลท.ประกาศหยุดเทรด “หุ้น INSURE” ชั่วคราว (21 มี.ค.67 เวลา 14.50 น.) ปรากฏ Trade report-Big lot กว่า 27.47% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว

วันที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.50 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ได้ขึ้นเครื่องหมาย H “หุ้น INSURE” หรือบริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยให้มีผลในวันที่ 21 มีนาคม 2567

ตลาดหลักทรัพย์ฯ หยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท อินทรประกันภัย (มหาชน) “INSURE” เนื่องด้วยปรากฏรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนวิธีบันที่การซื้อขายรายใหญ่ (Trade report-Big lot) จำนวน 27.47% ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ว โดยรายการดังกล่าวอาจส่งผลให้ผู้ซื้อมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ INSURE ต่อไป

ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญ และอาจส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพย์ INSURE ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ยังไม่ได้รับทราบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าว

ดังนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงหยุดพักการซื้อขายหลักทรัพย์ของ INSURE เป็นการชั่วคราวตั้งแต่เวลา 14.50 น. ของวันที่ 21 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป จนกว่าข้อเจจริงดังกล่าวจะเผยแพร่แก่นักลงทนโดยทั่วกัน