สมาคมประกันชีวิตไทยร่วมแถลงข่าว OIC Meets CEO 2024

321

นายสาระ ล่ำซำ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย ร่วมงานแถลงข่าว สรุปผลการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย (OIC Meets CEO 2024) จัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) โดยมี นายชูฉัตร ประมูลผล เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย เป็นประธานการแถลงข่าว พร้อมด้วย ดร.สมพร สืบถวิลกุล นายกสมาคมประกันวินาศภัยไทย

ซึ่งการประชุมผู้บริหารระดับสูงด้านการประกันภัย (OIC Meets CEO 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2567 ณ โรงแรมเรเนซองส์ พัทยา รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับและสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจประกันภัย ซึ่งมีคณะผู้บริหารระดับสูงของสำนักงาน คปภ. และคณะผู้บริหารระดับสูงของธุรกิจประกันชีวิต – ประกันภัย เข้าร่วมหารือ และนำประเด็นที่ร่วมหารือมาจัดตั้งคณะทำงานร่วมกัน

โดยสาระสำคัญของการประชุมในครั้งนี้ ได้แก่ การพัฒนามาตรฐานและยกระดับบทบาทของนักคณิตศาสตร์ประกันภัยและผู้สอบบัญชี การยกระดับมาตรฐานการอนุมัติกรมธรรม์ประกันภัย และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประกันสุขภาพ การยกระดับการกำกับดูแลโดยใช้ข้อมูล Unaudited data ผ่าน Company Management Control

การจัดทำ Service Level Agreement (SLA) มาตรฐานกรอบระยะเวลาสำหรับการให้บริการของธุรกิจประกันภัย และการส่งเสริมให้เกิดการกำกับดูแลตนเอง เช่น ค่า commission ประกันภัยรถภาคบังคับ และการกำกับดูแลตัวแทนประกันภัย บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารบริษัท ภายใต้การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกันชีวิต/ประกันวินาศภัย ตลอดจนแนวทางการกำกับการลงทุนในกิจการที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทประกันภัย การยกระดับมาตรฐานการกำกับการดำเนินการของตัวแทนและนายหน้าประกันภัยบุคคลธรรมดา

โดยบริษัทประกันภัยและนายประกันภัยนิติบุคคล เรื่องการนำส่งข้อมูลในระบบ IBS และนำส่งข้อมูลในระบบรายงานข้อมูลการรับประกันภัยรถภาคบังคับ (CMIS) รวมถึงความร่วมมือในการส่งเสริม Insurance literacy ระหว่างสำนักงาน คปภ. และภาคธุรกิจประกันภัย