โตเกียวมารีนประกันชีวิต Beyond The Future

632

บมจ. โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จัดงาน Beyond The Future เสริมความรู้แผนประกันชีวิตควบการลงทุน สร้างทักษะการขาย นำไปประยุกต์ใช้ในการนำเสนอแบบติดอาวุธทางความคิดให้กับตัวแทน

โดยมี สมพงษ์ จูงฉัตราภรณ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารงานตัวแทน และแนะนำกองทุน เปิดงาน และกฤตพล อิทธิธรรมสกุล ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุน จัดพอร์ตลงทุน พร้อมร่วมพูดคุยการนำเสนอขายจากผู้มีประสบการณ์ โดย คุณอธิธัญท์ เกียรติไกรวัลศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานตัวแทน,คุณสิริพร บุญเสริมศักดิ์ ผู้จัดการเขต Wealth Design, คุณสุชาภา ชูชาติ ตัวแทนภาคอาวุโส We One และคุณปภังกร อัศวพานิชกุล ตัวแทนภาคพระนเรศวรประทานพร 24

สำหรับผลิตภัณฑ์ โตเกียว บียอนด์ เป็นแบบประกันควบการลงทุนที่ให้ประโยชน์สูงสุดกับผู้ถือกรมธรรม์ ที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประกันภัยสำหรับเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง ทำให้ผู้ถือกรมธรรม์สามารถนำเงินมาลงทุนได้มากกว่าแผนประกันควบการลงทุนตัวอื่นๆ ตั้งแต่ปีแรก