ภูมิใจไทย ปรับใหญ่ “อนุทิน” นั่งหัวหน้าพรรค “ไชยชนก ชิดชอบ” ผงาดเก้าอี้ เลขาฯ ตามคาด

892

พรรคภูมิใจไทย ปรับใหญ่ เลือกกรรมการบริหารชุดใหม่ “อนุทิน” นั่งหัวหน้าพรรค “ไชยชนก ชิดชอบ” ผงาดเก้าอี้เลขาฯ ชี้เป็น “Genใหม่ บ้านใหญ่” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันที่ 24 มี.ค.2567 พรรคภูมิใจไทยมีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2567 เพื่อเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ ภายหลังการประชุมกว่า 2 ชั่วโมง นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.มหาดไทยในฐานะหัวหน้าภาคภูมิใจไทย ได้แถลงข่าวระบุว่า พรรคภูมิใจไทย ทำงานมาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 กำลังจะก้าวสู่ปีที่ 16 ในเดือนเมษายน นี้ เป็นพรรคการเมืองที่ ได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน เลือกสมาชิกของพรรคเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มมากขึ้นในการเลือกตั้งทุกครั้งที่ผ่านมา ย่อมแสดงให้เห็นว่า นโยบายการทำงานของพรรคภูมิใจไทยเป็นที่ยอมรับ เป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนเพิ่มขึ้น พรรคภูมิใจไทย ไม่ใช่การโตตามกระแส แต่โตด้วยผลงาน

ปัจจุบันนี้พรรคภูมิใจไทยมีสมาชิกสภา ผู้แทนราษฎร จำนวน 71 คน ปักธงของพรรคได้ในพื้นที่ 33 จังหวัด โดยจะพยายามทำงานหนักเพื่อปักธงในจังหวัดอื่นๆ ให้ได้เพิ่มขึ้น และทำงานหนักให้ประชาชนทั่วประเทศได้เห็นความตั้งใจและผลงานของพรรคภูมิใจไทย

“เราเป็นพรรคการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมีภารกิจที่จะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อธำรงไว้ซึ่งระบอบการปกครองตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ ซึ่งเป็น DNA ของพรรคภูมิใจไทย”

นาย อนุทิน กล่าวอีกว่า พรรคภูมิใจไทยเป็นพรรคการเมืองที่ยึดมั่นในคำพูด เมื่อพูดแล้วต้องทำ การที่สมาชิกได้ลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่วันนี้ นับได้ว่าเป็น Gen ใหม่เป็นก้าวใหม่ที่มีความหมายอย่างยิ่งของพรรคภูมิใจไทย ที่จะเติบโตต่อไปในฐานะสถาบันทางการเมืองของประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยชุดนี้ ขอเรียกว่า เป็น “Genใหม่ บ้านใหญ่” เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน พูดแล้วทำ นำการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคภูมิใจไทย วันนี้ เป็นการปรับตัวครั้งสำคัญของพรรค และสมาชิกพรรคที่มาร่วมประชุม ได้เห็นตรงกันเป็นเอกฉันท์ว่า ถึงเวลาที่พรรคภูมิใจไทยจะต้องมีการปรับและเปลี่ยนคณะผู้บริหาร และแนวทางในการทำงานของพรรค ให้ตอบสนองต่อความต้องการ และการแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชน ซึ่งมีความหลากหลาย สลับซับซ้อน และมีปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหามากขึ้นกว่าในอดีต

การประชุมใหญ่สามัญประจำปีพรรคภูมิใจไทย สมาชิกได้ลงมติเลือกคณะกรรมการบริหารพรรค ชุดใหม่ ประกอบด้วย

 • นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็น หัวหน้าพรรค
 • นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รองหัวหน้า
 • นายภราดร ปริศนานันทกุล รองหัวหน้า
 • นายสิริพงศ์ อังสกุลเกียรติ รองหัวหน้า
 • นายไชยชนก ชิดชอบ เลขาธิการพรรค
 • นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รองเลขาธิการ
 • นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์ รองเลขาธิการ
 • นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์ รองเลขาธิการ
 • นางสาวศุภมาส อิศรภักดี เหรัญญิกพรรค
 • นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล นายทะเบียนพรรค

และ กรรมการบริหารพรรค ประกอบด้วย

 • นายกรวีร์ ปริศนานันทกุล
 • นายวรศิษฏ์ เลียงประสิทธิ์
 • นายชลัฐ รัชกิจประการ
 • นายธนยศ ทิมสุวรรณ
 • นายจักรกฤษณ์ ทองศรี
 • นายกิตติ กิตติธรกุล

ทั้งนี้พรรคภูมิใจไทย จะแจ้งผลการเลือกกรรมการบริหารพรรคในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคครั้งนี้ ให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

นอกจากนี้ ได้มีการแต่งตั้ง นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย นายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ เป็นโฆษกพรรค และ นางสาวผกามาศ เจริญพันธ์ รองโฆษกพรรค