ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย CB “4 หุ้น” เหตุผิดนัดชำระหนี้ มีผล 26 มี.ค.67

552
บจ. ตลท.

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย CB “4 หุ้น” ได้แก่ JKN, KC, SCI, UMI เหตุผิดนัดชำระหนี้ โดยจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance มีผล 26 มี.ค.67

วันที่ 25 มีนาคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. เปิดเผยว่า ได้ขึ้นเครื่องหมาย CB หลักทรัพย์ของ บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN มีผลวันที่ 26 มี.ค. 2567 เหตุผลการขึ้น CB เนื่องจากสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขึ้นเครื่องหมาย DP/DNP/FP/FPG หุ้นกู้ของบริษัท รวมถึงปัจจุบันสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทยขึ้นเครื่องหมาย DP หุ้นกู้ของ JKN

บริษัท เค.ซี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ KC ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CB เรื่องจาก บริษัทผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน มีผลวันที่ 26 มี.ค. 2567

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จำกัด (มหาชน) หรือ SCI ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน >= 5% ของสินทรัพย์รวม มีผลวันที่ 26 มี.ค. 2567

บริษัท สหโมเสคอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย CB เนื่องจากบริษัทย่อยผิดนัดชำระหนี้สถาบันการเงิน >= 5% ของสินทรัพย์รวม มีผลวันที่ 26 มี.ค. 2567

สำหรับการดำเนินการนั้น ตลาดหลักทรัพย์ฯ ระบุว่าหลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :