กทม.เตรียมแถลงจัดงาน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 แย้มเปิดพื้นที่จัดงาน 106 จุด

390

กทม.เตรียมแถลงจัดงาน เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567 แย้มเปิดพื้นที่จัดงาน 106 จุด จุดไฮไลต์ 14-15 จุด แบ่งเป็น 2 ประเภท สายวัฒนธรรม (เปียกน้อย) และสายสนุก (เปียกมาก)

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.)

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยถึงการจัดงาน เทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ว่า กทม. จะจัดแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 9 เม.ย. 67 โดยจะมีการให้รายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพฯ

โดยจากข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ จะมีการจัดงานในพื้นที่ต่างๆ 106 จุด และมีจุดไฮไลต์ประมาณ 14-15 จุด แบ่งประเภทงานออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. สายวัฒนธรรม (เปียกน้อย) และ

2. สายสนุก (เปียกมาก)

และจะมีการเปิดเผยแผนที่แสดงจุดจัดงานในการแถลงข่าวด้วย

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

สำหรับงานสงกรานต์วัฒนธรรม อาทิ บริเวณท้องสนามหลวง และถนนราชดำเนินกลาง ซึ่งจัดโดยรัฐบาล การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภายในงานจะมีขบวนพาเหรดจาก 5 ภูมิภาค

โดยผู้จัดงานอยู่ระหว่างประสานงานร่วมกับสำนักงานเขตพระนคร ในการดูแลเรื่องความปลอดภัยและการสัญจรต่างๆ หรือบริเวณลานคนเมือง ซึ่งจัดโดยกทม. จะมีพิธีการปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ ตามประเพณีมอญโบราณ และจะมีการแจกน้ำพระพุทธมนต์แก่ประชาชนด้วย

เทศกาลสงกรานต์ ปี 2567

ส่วนงานสงกรานต์สายสนุก อาทิ บริเวณถนนข้าวสาร ปีนี้ได้มีการนำบทเรียนจากปีที่แล้วมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ทั้งเรื่องห้องน้ำ การติดตั้งป้ายทางออกฉุกเฉินถาวรที่สามารถเห็นได้ชัดเจน การจัดเส้นทางเข้า-ออกที่ทำให้ลดความหนาแน่นในพื้นที่

หรือบริเวณถนนสีลม ในปีนี้จะมีการปิดถนนและจัดงานให้เล่นน้ำ ซึ่งจัดโดยกระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับสำนักงานเขตบางรัก และผู้ประกอบการธุรกิจย่านสีลม

ทั้งนี้ คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาร่วมงานเทศกาลสงกรานต์มากขึ้นกว่าปีที่แล้ว เนื่องจากจะมีการจัดงานทั้งของภาครัฐและเอกชนตลอดทั้งเดือน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ส่วนกรณีปัญหาวินมอเตอร์ไซค์ที่ขึ้นค่าโดยสารในช่วงเทศกาล กทม. จะรับไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป

อย่างไรก็ตาม กทม. จะเข้มข้นในการดูแลความปลอดภัย ประสานงานใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ และจะมีการตั้ง Command Center เพื่อติดตามสถานการณ์ในพื้นที่จัดงาน และประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างทันท่วงที หากเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึงได้มีการจัดเตรียมหน่วยแพทย์ และประสานโรงพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อดูแลประชาชน และนักท่องเที่ยวด้วย

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :