JKN เตรียมฟ้องกลับ TCG – บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลอาญา พร้อมชี้แจง 3 ประเด็นร้อน

327

JKN เตรียมฟ้องกลับ TCG – บุคคลที่เกี่ยวข้อง ต่อศาลอาญา พร้อมชี้แจง 3 ประเด็นร้อน ทั้งโครงการ MU Gold Coin รวมถึงข้อกล่าวหายักยอกทรัพย์โรงงานน้ำดื่ม

วันที่ 25 มีนาคม 2567 บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามที่มีข่าว บริษัท ทีชีจี โซเชียล มีเดีย กรุ๊ป จำกัด (TCG) ได้จัดงานแถลงข่าวความคืบหน้าฟ้องร้องผู้บริหารของบริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาขน) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2567 นั้น

บริษัทขอชี้แจงว่าข้อเท็จจริงตามที่ได้ถูกกล่าวหานั้นไม่เป็นความจริง ดังมีรายละเอียดดังนี้

1. จากกรณีที่ TCG ได้ดำเนินการฟ้องร้องบริษัท และผู้บริหาร ในความผิดฐานหมิ่นประมาท พร้อมเรียกค่าเสียหายเป็นเงิน 1,000 ล้านบาท โดยกล่าวหาว่าบริษัทได้มีการโพสต์ข้อความว่า

“Miss Universe Organization. It has come to our attention that a “Miss Universe Coin” was introduced at Philippine Blockchain Week. The Miss Universe Organization and JKN Global Group are not associated or involved in anyway and will be pursuing all legal option with regards to this infringement. There is currently no Miss Universe cryptocurrency or blockchain offering, and these products are in no way involved with the voting or selection process for MISS UNIVERSE or the Miss Universe Philippines pageant. To our fans – please use caution and do not join in this falsely-named coin scam! We are doing everything we can to shut this down publicly, so that our community is not victims of the fraud.”

อันเป็นการหมิ่นประมาทให้ TCG ได้รับความเสียหาย ทั้งที่บริษัทและผู้บริหารทราบดีอยู่แล้วว่าได้มีการเซ็น MOU ไว้ต่อกันนั้น

บริษัทขอเรียนว่า MOU ฉบับดังกล่าว ยังไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันทางสัญญาต่อกัน และเป็นเพียงบันทึกข้อตกลงเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ โดยมีเงื่อนไขที่สำคัญ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

1.1 โครงการ MU Gold Coin จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการขององค์กรนางงามจักรวาลและจากคณะกรรมการของบริษัท หลังจากที่เสร็จสิ้นกระบวนการสอบทานธุรกิจและผลลัพธ์เป็นที่น่าพึงพอใจ ก่อนที่จะมีการเจรจาตกลงเรื่องการทำสัญญาระหว่างบริษัท และ TCG ต่อไป

1.2 MOU ฉบับนี้ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย จนกว่าจะมีการเข้าทำสัญญาที่มีผลผูกพันทางกฎหมายเท่านั้น

1.3 ห้ามมิให้ฝ่ายใดเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ และห้ามมิให้มีการอกข่าวประชาสัมพันธ์ว่ามีการจัดทำ MOU ฉบับนี้ขึ้น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากอีกฝ่ายหนึ่งก่อน

จากข้อเท็จจริงดังกล่าว บริษัทเห็นว่าการประกาศข้อความแจ้งเตือนประชาชนและนักลงทุนเป็นการกระทำที่สุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ จึงพิจารณาว่าเป็นข้อยกเว้นตามกฎหมายและไม่ทำให้การกระทำของบริษัท และผู้บริหารเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามที่ TCC ได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญา

นอกจากนี้ผู้บริหารและทีมทนายความของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของ TCG ขัดกับเงื่อนไขที่ปรากฏใน MOU อย่างชัดแจ้งและส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นอย่างมาก บริษัทจึงได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการฟ้องร้อง TCG และบุคคลที่เกี่ยวข้องต่อศาลอาญา เพื่อดำเนินคดีให้ถึงที่สุดต่อไป

2. สืบเนื่องจากการที่มีกลุ่มบุคคลได้นำเครื่องหมายการค้าขององค์กรนางงามจักรวาลไปเผยแพร่ในงาน Phillppine Blockchain Week (PBW) ในรูปแบบของ Miss Universe Coin และต่อมาภายหลังบริษัทได้ทราบว่า TCG เป็นผู้นำเครื่องหมายการค้ขององค์กรนางงามจักรวาลไปเผยแพร่ในงานดังกล่าว ผู้บริหารและทีมทนายความของบริษัทเห็นว่าการกระทำของ TCG เป็นการนำเอาเครื่องหมายการค้าขององค์กรนางงามจักรวาลไปใช้โดยปราศจากความยินยอม อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมาย บริษัทจึงได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการฟ้องร้อง TCG ต่อศาลทรัพย์สินทางปัญญา และการค้าระหว่างประเทศกลางทั้งในทางแพ่งและทางอาญาให้ถึงที่สุดต่อไป

3. สำหรับคดีที่ TCG กล่าวหาว่าผู้บริหารของบริษัทได้ร่วมกันกระทำความผิดฐานยักยอกทรัพย์ของโรงงานน้ำดื่ม มีมูลค่าความเสียหายเป็นเงิน 44,000 บาท ต่อสถานีตำรวจภูธรกบินทร์บุรีนั้น มีข้อเท็จจริง คือ บริษัทเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 60 ของบริษัท เอ็มเอ็น เบฟเวอเรจ จำกัด (“MNB”) ซึ่งเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ในโรงงานน้ำดื่ม และตลอดระยะเวลาในการบริหารงานนั้นบริษัทแต่เพียงผู้เดียวเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการบริหารทั้งหมด โดยปัจจุบัน MNB ได้รับความช่วยเหลือทางด้านการเงินจากบริษัทในลักษณะเงินกู้ยืมไปแล้วทั้งสิ้นกว่า 50 ล้านบาท

ซึ่ง TCG ในฐานะผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้อยละ 40 ของ MNB ไม่เคยให้ความช่วยเหลือทางด้านการเงินแก่ MNB แต่อย่างใด จากข้อเท็จจริงดังกล่าว จึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้บริหารของบริษัทจะสมคบหรือสั่งการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดนำทรัพย์ของกลาง มูลค่าเพียง 44,000 บาท ขายโดยมีเจตนาทุจริต

ผู้บริหารและทีมทนายความของบริษัทเห็นว่า การแจ้งความร้องทุกข์ดังกล่าวทำให้บริษัทและผู้บริหารของบริษัทได้รับความเสียหายเป็นอย่างมาก จึงได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการร้องทุกข์กล่าวโทษกับ TCG ในความผิดฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน เพื่อกลั่นแกล้งให้ได้รับโทษทางอาญาต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง