ครม.ไฟเขียวแรงงาน 3 สัญชาติ เดินทางกลับประเทศร่วม เทศกาลสงกรานต์

307
นายกฯ เทศกาลสงกรานต์

ครม.ไฟเขียวแรงงาน 3 สัญชาติ เดินทางกลับประเทศร่วม เทศกาลสงกรานต์ พร้อมสั่งการกระทรวงคมนาคมเตรียมความพร้อมการเดินทางของประชาชน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยข้อสั่งการ/นโยบายของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในการประชุมคณะรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญดังนี้

นายกฯ ได้กล่าวขอบคุณคณะรัฐมนตรีที่เข้าร่วมชี้แจง พร้อมตอบคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้อง และรับฟังความคิดเห็นในการประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 28 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) เป็นพิเศษ ญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปในวุฒิสภาฯ ตามมาตรา 153 ของรัฐธรรมนูญ ซึ่งปิดการประชุมไปด้วยดีเมื่อวานนี้

โดยนายกฯ ยังได้กล่าวขอให้กระทรวงคมนาคม เตรียมความพร้อมการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนาช่วงเทศกาลสงกรานต์ เนื่องด้วยเทศกาลสงกรานต์ จะมีประชาชนใช้เส้นทางคมนาคม และการบริการขนส่งเป็นจำนวนมาก

โดยขอให้อำนวยความสะดวก จัดเตรียมจำนวนรถโดยสารให้เพียงพอ ไม่ให้เกิดความแออัด รวมถึงเส้นทางคมนาคม ไม่ให้เกิดการจราจรติดขัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณถนนพระราม 2 ให้เร่งแก้ไข

พร้อมทั้งขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จัดเทศกาล “เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์” ในหลายจังหวัด และประสานงาน บูรณาการการทำงานกับกระทรวงมหาดไทย หน่วยงานความมั่นคง ตำรวจ ทหาร ในเรื่องการเดินทาง และความปลอดภัยของประชาชน เพื่อให้เป็นเทศกาลแห่งความสุข และอบอุ่นของพี่น้องประชาชน โดย นายกฯ จะไปตรวจสอบความพร้อมในจุดสำคัญๆ ต่างๆ ด้วยตัวเองในช่วงต้นเดือนเมษายน

ขณะที่เมื่อเวลา 11.50 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม.เห็นชอบและอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงและร่างประกาศฯ ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าว สัญชาติ กัมพูชา ลาว และเมียนมา เดินทางกลับประเทศต้นทางเพื่อเข้าร่วมประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ คณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจสอบประกาศอย่างเป็นการเร่งด่วน